generál doc. MUDr. Josef Škvařil

* 15.4.1901 Brno – † 13.2.1979 Praha


chirurg, vojenský lékař; válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


bydliště

Olomouc, Novoulická 6 (v době sňatku),
Praha XVIII, Lomená 3 (v roce 1945)


vzdělání

1923–1930 LF MU v Brně (1957 habilitace v oboru organizace a taktiky vojenského zdravotnictví a válečné chirurgie)


vyznamenání a pocty

Řád rudé zástavy,
Řád bílého lva za vítězství,
Řád rudé hvězdy


zaměstnání

od roku 1935 asistent brněnské chirurgické kliniky prof. Petřivalského, později prof. Podlahy,
od roku 1938 zástupce primáře chirurgického oddělení nemocnice v Olomouci,
po válce velitel zdravotní služby československé armády


poznámky

Od roku 1939 působil v Iránu jako šéf chirurgického a gynekologického oddělení státní nemocnice v Teheránu. Brzy byl jmenován konsiliárním chirurgem sovětského vyslanectví a po napadení SSSR nacistickým Německem se ihned přihlásil jako dobrovolník do Rudé armády.
Do SSSR se dostal počátkem roku 1943 a pracoval nejprve jako vedoucí chirurg odsunové nemocnice v Kujbyševě a později v Botkinově nemocnici v Moskvě. Byl přidělen čs. vojenské misi v Moskvě, studoval organizaci zdravotnickou vojenskou i civilní sovětskou, absolvoval válečné kurzy v oboru organizace a taktiky zdravotnické služby a válečné chirurgie. Odveden k čs. vojsku 5. 4. 1943 v Buzuluku v hodnosti vojína. V létě 1944 byl přidělen k 1. čs. armádnímu sboru a jmenován do funkce hlavního chirurga.
Škvařilův postup ve vojenských hodnostech: podporučík (6. 8. 1943), poručík (28. 7. 1944), kapitán (15. 8. 1944), štábní kapitán a major (ke stejnému dni 28. 2. 1945), podplukovník (1. 8. 1945), plukovník (27. 8. 1946), generál zdravotnictva (19. 2. 1947).
(Informace k osobnosti generála MUDr. Josefa Škvařila poskytl pro naši encyklopedii doc. PhDr. František Dohnal, CSc, děkujeme.)osoby

Josef Podlaha
J. Podlaha byl jedním ze svědků sňatku J. Škvařila v roce 1938


partneři

Věnceslava Škvařilová (Špánková)
sňatek: 24. 1. 1938, Brno (městská rada)
Menš


Aktualizováno: 08. 02. 2020