Internetová encyklopedie dějin Brna

Josef Škvařil

  generál doc. MUDr. Josef Škvařil


  • * 15.4.1901 Brno – † 13.2.1979 Praha


  • chirurg, vojenský lékař; válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


  • bydliště

   Olomouc, Novoulická 6 (v době sňatku),
   Praha XVIII, Lomená 3 (v roce 1945)


  • vzdělání

   1923–1930 LF MU v Brně (1957 habilitace v oboru organizace a taktiky vojenského zdravotnictví a válečné chirurgie)

  • vyznamenání a pocty

   Řád rudé zástavy,
   Řád bílého lva za vítězství,
   Řád rudé hvězdy


  • zaměstnání

   od roku 1935 asistent brněnské chirurgické kliniky prof. Petřivalského, později prof. Podlahy,
   od roku 1938 zástupce primáře chirurgického oddělení nemocnice v Olomouci,
   po válce velitel zdravotní služby československé armády


  • poznámky

   Od roku 1939 působil v Iránu jako šéf chirurgického a gynekologického oddělení státní nemocnice v Teheránu. Brzy byl jmenován konsiliárním chirurgem sovětského vyslanectví a po napadení SSSR nacistickým Německem se ihned přihlásil jako dobrovolník do Rudé armády.
   Do SSSR se dostal počátkem roku 1943 a pracoval nejprve jako vedoucí chirurg odsunové nemocnice v Kujbyševě a později v Botkinově nemocnici v Moskvě. Byl přidělen čs. vojenské misi v Moskvě, studoval organizaci zdravotnickou vojenskou i civilní sovětskou, absolvoval válečné kurzy v oboru organizace a taktiky zdravotnické služby a válečné chirurgie. Odveden k čs. vojsku 5. 4. 1943 v Buzuluku v hodnosti vojína. V létě 1944 byl přidělen k 1. čs. armádnímu sboru a jmenován do funkce hlavního chirurga.
   Škvařilův postup ve vojenských hodnostech: podporučík (6. 8. 1943), poručík (28. 7. 1944), kapitán (15. 8. 1944), štábní kapitán a major (ke stejnému dni 28. 2. 1945), podplukovník (1. 8. 1945), plukovník (27. 8. 1946), generál zdravotnictva (19. 2. 1947).
   (Informace k osobnosti generála MUDr. Josefa Škvařila poskytl pro naši encyklopedii doc. PhDr. František Dohnal, CSc, děkujeme.)


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Josef Podlaha
   J. Podlaha byl jedním ze svědků sňatku J. Škvařila v roce 1938


  • partneři

   Věnceslava Škvařilová (Špánková)
   sňatek: 24. 1. 1938, Brno (městská rada)


  • rodiče

   Josef Škvařil
   Alžběta Škvařilová (Marcholdová)


  • sourozenci

   Alžběta Pošuková (Škvařilová)
   Anna Škvařilová


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 08. 02. 2020