Internetová encyklopedie dějin Brna

Bohdan Hejduk

  prof. MUDr. Bohdan Hejduk


  • * 28.6.1900 Bystřice nad Pernštejnem (okres Žďár nad Sázavou) – † 29.5.1967 Gainesville (USA)


  • lékař, chirurg, válečný chirurg; válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje; účastník zahraničního odboje


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR, v roce 1965 získal americké občanství


  • zajímavé okolnosti

   Dne 6. 2. 1940 přešel ilegálně hranice a ve Francii vstoupil do československé zahraniční armády (vojenský chirurg v Remeši), po okupaci Francie byl evakuován do Anglie (55. americká vojenská nemocnice v Malveru ve Worcesteru).
   V roce 1942 byl vyslán do USA na mezinárodní sjezd Asociace vojenských chirurgů. Po zahájení invaze v Normandii odjel na frontu, demobilizován byl až v roce 1946. V roce 1950 uprchl na západ. Stal se osobním lékařem etiopského císaře.

  • příčina úmrtí

   otrava oxidem uhelnatým


  • bydliště

   Brno:
   - Šeříková 41
   - Rezkova 32


  • vzdělání

   gymnázium v Kyjově (1918 maturita),
   LF UK v Praze (1918–1919) a LF MU v Brně (1919–1924), v roce 1948 docent pro obor patologie a terapie chorob chirurgických, 1950 jmenován profesorem


  • zaměstnání

   1924–1933 asistent chirurgického oddělení nemocnice na Žlutém kopci v Brně u Jaroslava Bakeše,
   1933–1940 asistent chirurgické kliniky,
   1940–1946 vojenský chirurg,
   1946–1948 primář I. chirurgického oddělení Zemské nemocnice u sv. Anny,
   1948–1950 přednosta II. chirurgické kliniky LF MU a vrchní zemský zdravotní rada v Brně,
   1950–1954 pobyt v Německu a v Anglii,
   1954–1959 nemocnice v Addis Abebě,
   1959–1964 studium a Gaston Hospital v Dallasu,
   1964–1967 vedoucí chirurg v Memorial Hospital v Muensteru v Dallasu

  • odborné a zájmové organizace

   Moravská lékařská komora v Brně (česká sekce),
   Spolek Dům útěchy v Brně (zakládající člen)


  • poznámky

   Za okupace se zapojil do odboje v Obraně národa, v prosinci 1939 emigroval. Do čs. zahraničního vojska byl odveden 15. 3. 1940 v Paříži jako poručík zdravotní služby v záloze čs. Osobní číslo Z; A 4657.
   V přihlášce k pobytu z 5. 4. 1946 uvedl na dotaz, zda na adrese již bydlel: „Ano, před odchodem do zahr. armády.“ Jako doklad předložil vojenskou průkazku: A 09767, vydanou v Londýně 24. 11. 1944. Dne 22. 8. 1946 mu vydalo Ředitelství národní bezpečnosti v Brně oprávnění k řízení motorových vozidel třídy 1. a 3.
   Psaní příjmení ověřeno v matrice (-Menš).


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Jaroslav Bakeš
   lékař, jehož asistentem byl B. Hejduk Pavel Havlík
   spolupráce v odboji


  • rodiče

   Bohdan Hejduk
   Marie Hejduková (Budinská)


  • ulice

   Rezkova
   bydliště před odchodem do zahraničí, znovu od 6. 4. 1946 (bydlel u JUDr. Pavla Havlíka) Šeříková
   bydliště doložené v roce 1925 (dnes Heinrichova)


  • stavby

   Klinika plastické chirurgie
   Berkova 34/1204
   externí spolupracovník Navrátilova sanatoria.


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Menš, Kal, Lik


Aktualizováno: 23. 05. 2016