MUDr. Josef Heller

* 8.9.1874 Praha


lékař v Brně


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSRvzdělání

gymnázium v Praze,
1893 – 10. 6. 1899 Lékařská fakulta Německé univerzity v Praze


zaměstnání

bývalý asistent univerzity v Berlíně,
odborný lékař chorob nosních, krčních a ušních


odborné a zájmové organizace

Německá sekce Moravské lékařské komory v Brněpartneři

Valerie Heller (Schwarz)
sňatek: 18. 10. 1903
ulice

Leopold-Haupt-Gasse (Leopolda Haupta)
bydliště doložené v roce 1905 (dnes Sukova) Jízdárenská (Reitschulgasse)
v domě č. 2 sídlo ordinace (doloženo v letech 1925 a 1933)


Menš


Aktualizováno: 07. 09. 2018