Ing. František Rompart

* 17.11.1877 České Budějovice (okres České Budějovice) – † 27.12.1941 Mauthausen


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo; učitelé Země moravskoslezské


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

odsouzen stanným soudem v Brně 6. 11. 1941 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a přípravu velezrady k předání gestapu a zabavení veškerého majetku


příčina úmrtí

zahynul v koncentračním táboře


bydliště

Olomouc, Resslova 8


vzdělání

česká reálka v Českých Budějovicích,
C. k. Vysoká škola technická v Praze (obor chemické inženýrství), složil zkoušky profesorské z chemie, matematiky, fyziky, později i zkoušky ze zbožíznalství pro obchodní školy


jiné pocty

jeho jméno je uvedeno na pamětních deskách obětí okupace v Olomouci (reálka, sokolovna)


zaměstnání

obchodní škola v Hradci Králové,
Polívkovo státní reálné gymnázium v Olomouci, třída Jiřího z Poděbrad (od roku 1903, v letech 1929–1938 ředitel)


odborné a zájmové organizace

TJ Sokol Olomouc (bývalý župní starosta a místostarosta jednoty),
Národní jednota,
správní rada továrny Zora v Olomouci,
komunální politik (v letech 1918–1929 první náměstek starosty Olomouce),
Matice školská,
Rotary-club,
Vyšší lidová škola,
Osvětový sbor


poznámky

gestapem zatčen 8. 10. 1941 při akci proti členům a funkcionářům Sokola, vězněn v Olomouci, v Brně, Veveří 112, odtud převezen do KT Mauthausen


soubory ke staženípartneři

Miloslava Rompartová (Hýblová)
sňatek: 15. 2. 1908osoba na objektech

učitelé Země moravskoslezské
pamětní deska: Moravské náměstí 6/01


Menš


Aktualizováno: 09. 04. 2020