Internetová encyklopedie dějin Brna

František Rompart

  Ing. František Rompart


  • * 17.11.1877 České Budějovice (okres České Budějovice) – † 27.12.1941 Mauthausen


  • válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo; učitelé Země moravskoslezské


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   odsouzen stanným soudem v Brně 6. 11. 1941 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a přípravu velezrady k předání gestapu a zabavení veškerého majetku

  • příčina úmrtí

   zahynul v koncentračním táboře


  • bydliště

   Olomouc, Resslova 8


  • vzdělání

   česká reálka v Českých Budějovicích,
   C. k. Vysoká škola technická v Praze (obor chemické inženýrství), složil zkoušky profesorské z chemie, matematiky, fyziky, později i zkoušky ze zbožíznalství pro obchodní školy

  • jiné pocty

   jeho jméno je uvedeno na pamětních deskách obětí okupace v Olomouci (reálka, sokolovna)


  • zaměstnání

   obchodní škola v Hradci Králové,
   Polívkovo státní reálné gymnázium v Olomouci, třída Jiřího z Poděbrad (od roku 1903, v letech 1929–1938 ředitel)

  • odborné a zájmové organizace

   TJ Sokol Olomouc (bývalý župní starosta a místostarosta jednoty),
   Národní jednota,
   správní rada továrny Zora v Olomouci,
   komunální politik (v letech 1918–1929 první náměstek starosty Olomouce),
   Matice školská,
   Rotary-club,
   Vyšší lidová škola,
   Osvětový sbor


  • poznámky

   gestapem zatčen 8. 10. 1941 při akci proti členům a funkcionářům Sokola, vězněn v Olomouci, v Brně, Veveří 112, odtud převezen do KT Mauthausen


  • soubory ke stažení

   Vzpomínky dcery Františka Romparta.doc [41.0 kB]


  • obrazy

   img19202.jpg img19203.jpg img19204.jpg img19205.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Miloslava Rompartová (Hýblová)
   sňatek: 15. 2. 1908


  • děti

   Miloslava Šmerdová (Rompartová)
   Ludmila Rompartová


  • osoba na objektech

   učitelé Země moravskoslezské
   pamětní deska: Moravské náměstí 6/01


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 09. 04. 2020

Portrétní fotografie Ing. Františka Romparta. Snímek z rodinného archivu poskytla paní Eva Poláčková, děkujeme.