Jan Chládek

* 17.3.1880 Malá Skalice (dnes České Skalice, okres Náchod) – † 20.1.1941 Brno


podnikatel, výrobce „Lví“ francovky s mentholem


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


bydliště

Brno, Nová 128

Brno-Královo Pole:
- Ugartova 8
- Bartošova 90–92
- Wilsongasse - Wilsonova 6


zaměstnání

původně bankovní úředník (od roku 1913 uváděn jako Vertreter der Zündwarensektion der k. k. priv. Österr. Länderbank), později podnikatel, v roce 1923 uváděn jako „společník firmy Veselý a Chládek (Alpa) v Králově Poli“


poznámky

Ve městě Brně působil od roku 1908 jako úředník, v Králově Poli je doložen Jan Chládek poprvé v roce 1917. Disponoval zřejmě určitým kapitálem, protože v roce 1918 ho přibral výrobce francovky ALPA Josef Veselý z finančních důvodů jako veřejného společníka ke svému podnikání. Z Veselého soukromé živnosti tak 1. července 1918 vznikla veřejná obchodní společnost s názvem „Alpa“, výroba mentholové francovky Veselý a Chládek v Král. Poli na Moravě, která se po čase dále mění na firmu „Alpa“, továrna lučebních a kosmetických přípravků Veselý a Chládek v Brně-Králově Poli.
Společníkem Josefa Veselého byl Jan Chládek ještě i v roce 1928. V tomto roce se však společníci rozešli a začátkem 30. let Chládek začal podnikat ve stejném oboru a snažil se prosadit s konkurenční „Lví francovkou“. V té době (1932) už bydlel v Bartošově (dnes Vackově) ulici číslo 90/92, kde tehdy měla sídlo i jeho firma, Lví francovka, Jan Chládek, továrna léčebných a kosmetických přípravků, Brno.
Později přemístil Chládek výrobu ze svého bydliště do malé provozovny v Bartošově (dnes Vackově) ulici č. 4, kde kromě francovky s mentolem vyráběl i aromatické parfémy a ústní vodu Salo.
Po jeho smrti (začátkem roku 1941) provozovala výrobu až do znárodnění firmy v roce 1948 jeho žena Marie Anna („Lví“ francovka, Marie Chládková, výroba francovky, Královo Pole, Vackova 4).

Informace čerpána i z následujícího pramene:
- Brněnské adresáře z let 1907–1948
(Heslo pro naši encyklopedii zpracoval pan PhDr. Ladislav Bartoš, děkujeme.)
osoby

Josef Veselý
společník ve firmě Jindřiška Wurmová
J. Wurmová byla jedním ze svědků druhého sňatku J. Chládka


partneři

Josefa Chládková (Grösslová)
sňatek: 2. 6. 1903, Praha (kostel sv. Jindřicha)
(první manželka (manželství rozloučeno v roce 1923)
Anna Marie Chládková (Paroubková)
sňatek: 2. 6. 1923, Brno (Betlémský chrám)
(druhá manželka)
ulice

Nová
bydliště doložené v letech 1908–1916 (dnes Lidická) Brněnská + Pražská + Ugartova (Brünner Gasse + Prager Strasse + Ugartegasse)
bydliště doložené od roku 1917 (dnes Palackého třída) Wilsongasse - Wilsonova
bydliště doložené v roce 1923 (dnes Husitská) Bartošova
bydliště od roku 1932 a v prvním období i sídlo firmy, v čísle 4 později výroba (až do roku 1948, dnes Vackova))


stavby

Bývalá administrativní budova firmy ALPA
Palackého třída 158/916
společník Josefa Veselého ve firmě ALPA v letech 1918–1928


související odkazy

Menš


Aktualizováno: 12. 03. 2020