Ing. Václav Chyský

* 25.9.1897 Podlešín u Slaného v Čechách – † 28.8.1985 Praha


asistent Zemského výzkumného ústavu zootechnického v Brně


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


bydliště

Brno


vzdělání

Klasické gymnázium ve Slaném (3. 7. 1916 maturita),
Vysoká škola zemědělská v Brně


dílo

přispíval populárně vědeckými články do Lidových novin, Zemědělských novin a Lidové demokracie


zaměstnání

asistent výzkumného ústavu


poznámky

Dne 1. srpna 1916 narukoval k bývalému Střeleckému pluku č. 6 do Českých Budějovic, dále sloužil u 29. střeleckého pluku v Chebu, u 1. bosensko-hercegovského pluku v Budapešti a 73. pěšího pluku ve Vršovicích. Vojenskou službu vykonával nepřetržitě do 3. listopadu 1918.
V témže roce začal studovat na Hospodářské akademii v Táboře a po jejím zrušení pokračoval ve studiu na Vysoké škole zemědělské v Brně. Od 1. listopadu do 31. prosince 1921 byl zaměstnán jako volontér v semenářské sekci Moravského zemského ústavu zemědělského v Brně.
V roce 1922 podnikl studijní cestu jako pracovník Zootechnického ústavu Vysoké školy zemědělské do Rakouska a Bavorska. Účelem studijní cesty bylo poznání chovných podmínek hospodářských zvířat v obou zemích. Na zootechnickém ústavu profesora Taufra se Václav Chyský specializoval na chov skotu a koz.
Publikoval odborná pojednání, také společně s Ing. Josefem Štěpánem. V roce 1947 byl přeložen k Ministerstvu zemědělství v Praze.
V roce 1952 podal zlepšovací návrh na zužitkování jatečné krve pro výkrm prasat. Návrh, který spočíval v kombinaci šrotu a krve ve formě pečených chlebů, byl realizován, avšak výrobce nedodržoval navrženou technologii a skladování, a tak došlo v několika výkrmnách ke zdravotním komplikacím. Ing. Chyský byl zatčen a vyšetřován pro podezření ze sabotáže. Po propuštění z vyšetřovací vazby mohl na ministerstvu zemědělství nadále vykonávat svou funkci v oboru krmivářství.
(Informace pro naši encyklopedii doplnil dne 4. 8. 2012 syn, MVDr. Václav Chyský. Děkujeme.)


prameny, literatura

ulice

Zemědělská
dům č. 3, sídlo výzkumného ústavu


související odkazy

Menš


Aktualizováno: 23. 08. 2019