JUDr. Josef Babák

* 9.4.1897 Blahoňov, okr. Tišnov – † 6.2.1971


policejní rada; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje a politický vězeň; vězněn po roce 1948


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


bydliště

Brno, Sušilova 8,
Pejškov


vzdělání

druhé české gymnázium v Brně (válkou odloženou maturitu složil až v roce 1920),
Právnická fakulta Masarykovy univerzity (titul JUDr. získal až v roce 1945)


zaměstnání

1922–1939 Policejní ředitelství v Brně,
1945–1949 ředitelství Národní bezpečnosti v Brně,
1949–1950 Krajský národní výbor v Brně


odborné a zájmové organizace

Spolek pro péči o nezaměstnané v Brně


poznámky

Domovská obec: Blahoňov, okr. Tišnov.
V rakousko-uherské armádě svobodník jednoroční dobrovolník 3. pěšího pluku. Zajat 9. 6. 1916, Bučač. Přihlášení do legií: 27. 3. 1918. Do čs. legie v Rusku zařazen 15. 5. 1918, 5. střelecký pluk, vojín. Konec v legiích: 9. 9. 1921, poslední útvar: 7. strážní rota, poslední hodnost: četař. Demobilizován. Poznámka v databázi ww.vuapraha.cz: „V legiích od 27. 3. 1918 do 13. 7. 1920.“
Za první republiky byl přednostou oddělení STB a zároveň III. oddělení pro věci spolkové, pasové atd. při presidiu policejního ředitelství v Brně.
Gestapem (oddělení G II, dr. Kittel) zatčen 29. 3. 1939 a uvězněn v 19 hodin ve věznici policejního ředitelství v Brně pro „zničení spisů a sabotáž“. Dne 6. 4. 1939 předán do věznice gestapa na Špilberku, dne 21. 5. 1940 propuštěn.
Pro nařčení z kolaborantství za války a z protistátní poválečné činnosti byl znovu zatčen 27. 8. 1952, veřejný proces se konal v září 1953, 25. 9. 1953 byl Josef Babák odsouzen k trestu smrti. Po odvoláních byl trest změněn 21. 1. 1954 na doživotí. Vlivem amnestií a politického uvolnění byl 24. 9. 1963 podmíněně propuštěn na svobodu. V roce 1968 byl zproštěn původní obžaloby v plném rozsahu.osoby

Bohuslav Ečer
přítel, vznesl protest proti odsouzení J. B. k trestu smrti Ladislav Janda
spolupracovník, společně zatčeni Josef Nejedlík
spolupráce v odboji


ulice

Sušilova
bydliště


události

20. 1. 1948
Slavnostní promoce ministra zahraničí Jana Masaryka
policejní ředitel v Brně


související odkazy

Menš


Aktualizováno: 06. 04. 2017