JUDr. Josef Babák

* 9.4.1897 Blahoňov (dnes obce Kuřimské Jestřabí, okres Brno-venkov) – † 6.2.1971 Pejškov (okres Brno-venkov)


policejní rada; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje a politický vězeň; vězněn po roce 1948


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

otec zvolil pro syna opět jméno Josef


bydliště

Blahoňov čp. 4 (rodný dům)
Brno:
- Veveří 62,
- Sušilova 8,
Pejškov čp. 27


vzdělání

druhé české gymnázium v Brně (válkou odloženou maturitu složil až v roce 1920),
Právnická fakulta Masarykovy univerzity (titul JUDr. získal až v roce 1945)


vyznamenání a pocty

Československý válečný kříž 1939


zaměstnání

1922–1939 Policejní ředitelství v Brně,
1945–1949 ředitelství Národní bezpečnosti v Brně,
1949–1950 Krajský národní výbor v Brně


odborné a zájmové organizace

Spolek pro péči o nezaměstnané v Brně


hrob

hřbitov v Deblíně


poznámky

V rakousko-uherské armádě svobodník jednoroční dobrovolník 3. pěšího pluku. Zajat 9. 6. 1916, Bučač. Přihlášení do legií: 27. 3. 1918. Do čs. legie v Rusku zařazen 15. 5. 1918, 5. střelecký pluk, vojín. Konec v legiích: 9. 9. 1921, poslední útvar: 7. strážní rota, poslední hodnost: četař. Demobilizován. Poznámka v databázi www.vuapraha.cz: „V legiích od 27. 3. 1918 do 13. 7. 1920.“
Od 15. 10. 1923 přidělen policejnímu ředitelství v Brně, později se stal přednostou oddělení STB a zároveň III. oddělení pro věci spolkové, pasové atd. při presidiu policejního ředitelství v Brně.
Gestapem (oddělení G II, dr. Kittel) zatčen 29. 3. 1939 a uvězněn v 19 hodin ve věznici policejního ředitelství v Brně pro „zničení spisů a sabotáž“. Dne 6. 4. 1939 předán do věznice gestapa na Špilberku, odkud byl dne 21. 5. 1940 propuštěn. Poté byl díky statečnosti přátel a zejména prof. MUDr. Miroslava Křivého „ukryt“ (alespoň právně) před orgány německé okupační správy tím způsobem, že byl od 31. 8. 1939 do 21. 5. 1940 hospitalizován pro předstíranou duševní chorobu na Klinice pro choroby duševní a nervové Masarykovy university a na základě lékařského posudku byl soudem shledán nesvéprávným.
Po propuštění z kliniky a přestěhování do Pejškova byl kontaktován bývalými spolupracovníky napojenými na odbojové hnutí. Předával jim cenné informace zejména k osobám, které se snažily do odbojových struktur napojit. V lesích u Vohančic na chatě majora Sylvestra Vody, přes něhož byl napojen na odbojovou organizaci Obrana národa, se tak setkal i s generálem Vojtěchem Borisem Lužou. Podporoval rodiny svých zatčených či uprchlých kolegů a známých.
V letech 1945–1948 stál v čele Ředitelství Národní bezpečnosti v Brně, na odpočinem odešel v roce 1950.
Pro nařčení z kolaborantství za války a z protistátní poválečné činnosti byl zatčen 27. 8. 1952, veřejný proces se konal v září 1953, dne 25. 9. 1953 byl Josef Babák odsouzen k trestu smrti. Po odvoláních byl trest změněn 21. 1. 1954 na doživotí. Trest mu pak byl v souvislosti s amnestiemi v letech 1955 a 1957 snížen nejprve na dvacet a následně sedmnáct let. Po více než jedenácti letech věznění v Brně, Leopoldově, Mírově a Iľavě je podmínečně propuštěn. V roce 1968 byl zproštěn původní obžaloby v plném rozsahu.
osoby

Bohuslav Ečer
přítel, vznesl protest proti odsouzení J. B. k trestu smrti Ladislav Janda
spolupracovník, společně zatčeni Miroslav Křivý
M. Křivý pomohl J. Babákovi po propuštění ze Špilberku Vojtěch Boris Luža
spolupráce v odboji Josef Nejedlík
spolupráce v odboji
další osoby (3)...


partneři

Marie Babáková (Mašková)
sňatek: 14. 7. 1925, Brno (kostel sv. Petra a Pavla na dómě)
ulice

Sušilova
bydliště Veveří
bydliště doložené v roce 1925


události

20. 1. 1948
Slavnostní promoce ministra zahraničí Jana Masaryka
policejní ředitel v Brně
17. 5. 1945
Vznik Ředitelství Národní bezpečnosti v Brně
ředitel ŘNB


související odkazy

Menš


Aktualizováno: 13. 11. 2023