prof. MUDr. Jiří Štefl

* 7.10.1904 Všestary (okres Říčany u Prahy) – † 15.12.1961 Brno


profesor farmakologie na LF MU; lékař; autor beletristických knih


pseudonym

Matěj Straka


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR


zajímavé okolnosti

Naučil se hrát na několik hudebních nástrojů, pokoušel se i o skladbu.
V rámci skupiny brněnských vysokoškolských profesorů se aktivně podílel na protinacistickém odboji. Podporoval rodiny popravených a zatčených Čechů, dodával léky bojovníkům Slovenského národního povstání.


příčina úmrtí

opakovaná centrální mozková příhoda


bydliště

mnoho míst (v dětství se často stěhoval, protože otec byl přednostou železniční stanice),
Praha

Brno:
- Údolní (Talgasse) 73
- v listopadu 1944 byl dům na Běhounské ulici č. 8, v němž bydlel, zničen při leteckém náletu)
- třída Legionářů (dnes třída Kpt. Jaroše) 32
- Preslova 34


vzdělání

studoval na 3 gymnáziích - díky zaměstnání otce, který byl přednostou železniční stanice (1922 maturita na gymnáziu ve Slaném),
LF UK v Praze (promoce 17. 12. 1927),
měsíční pobyt v československé přímořské biologické stanici ve Villefranche sur Mer (stipendium od České akademie věd),
v roce 1929 výzkumná práce v Paříži (v rámci stipendia),
1930 habilitace z farmakologie na LF MU, 1937 jmenován mimořádným profesorem,
v roce 1938 obdržel stipendium, které mu umožnilo rok výzkumně pracovat v Rockefeller Institute for Medical Research v New Yorku (zpět do vlasti se vrátil již v době nacistické okupace)


dílo

zobrazit


zaměstnání

od roku 1925 (již v době studií) demonstrátor na Fyziologickém ústavu prof. Mareše LF UK,
od roku 1927 ustanoven asistentem Fyziologického ústavu LF MU,
od roku 1929 Farmakologický ústav LF MU,
v době 2. světové války (vzhledem k uzavření českých vysokých škol) byl nucen omezit vědeckou práci,
v době války se věnoval práci posudkového a revizního lékaře v nemocenských pojišťovnách, stal se i odborným poradcem několika farmaceutických podniků,
19. 7. 1945 jmenován řádným profesorem farmakologie (se zpětnou platností od 28. 10. 1940) a převzal vedení Farmakologického ústavu po prof. Boučkovi,
30. 6. 1959 z LF MU vyloučen (potíže nastaly poté, když v roce 1950 vystoupil proti inscenovaným politickým procesům a vrátil KSČ členskou legitimaci),
1. 8. 1959 byl ze školství převeden do zdravotnictví jako závodní lékař Brněnských restaurací a jídelen,
v roce 1959 jmenován občanským soudním znalcem Lidového civilního soudu v Brně


politická orientace

Čs. strana národně socialistická,
po „Vítězném únoru“ 1948 přestoupil do KSČ - z ní vystoupil v roce 1950 (reagoval na inscenované politické procesy)


hrob

poznámky

Život prof. Štefla poznamenalo několik vážných událostí:
- výstup z KSČ (po vrácení členské legitimace v roce 1950 měl zákaz publikovat, byl sledován a opakovaně vyslýchán); v nemocenských pojišťovnách dostal výpověď z práce
- rodinná traumata: jeho syn Jiří (posluchač lékařské fakulty) byl v roce 1957 odsouzen za trestný čin podvracení republiky a za přestupek zákona o zbraních k trestu odnětí svobody a ke ztrátě čestných práv občanských v trvání 3 roků; manželka prof. Štefla (zubní lékařka) v tomto období těžce onemocněla a zakrátko zemřela
- od válečného roku 1944 se potýkal s organizačními problémy po zásahu těžké americké bomby do domova jeho rodiny v Brně (zásah mu zcela zničil byt a připravil i o majetek). (Podklady k této osobnosti připravil prof. MUDr. Jan Šmarda, děkujeme.)

Více o něm: http://veralinhartova.cz/autor-popularizacnich-knih-a-detektivek-mudr-jiri-stefl.
JUDr. Marie Šteflová-Vopršalová, sestra prof. J. Štefla byla autorkou knih Právník o lásce, V zákrutech paragrafů. (Za doplnění této informace děkujeme paní Šiškové, vnučce pana Štefla.)
osoby

Jiří Lenfeld
žák Ludmila Schlehofrová
MUDr. Jiří Štefl byl svědkem na svatbě Ing. Václava Slaného a MUDr. Ludmily Schlehofrové Václav Slaný
MUDr. Jiří Štefl byl svědkem na svatbě Ing. Václava Slaného a MUDr. Ludmily Schlehofrové Ludmila Šišková
vnučka


partneři
ulice

Údolní (Talgasse)
bydliště doložené v roce 1930 třída Legionářů
bydliště (dnes třída Kpt. Jaroše) Preslova
bydliště


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


Jis, blat


Aktualizováno: 10. 04. 2020