Internetová encyklopedie dějin Brna

Jiří Štefl

  prof. MUDr. Jiří Štefl


  • * 7.10.1904 Všestary (okres Říčany u Prahy) – † 15.12.1961 Brno


  • profesor farmakologie na LF MU; lékař; autor beletristických knih


  • pseudonym

   Matěj Straka

  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČSSR


  • zajímavé okolnosti

   Naučil se hrát na několik hudebních nástrojů, pokoušel se i o skladbu.
   V rámci skupiny brněnských vysokoškolských profesorů se aktivně podílel na protinacistickém odboji. Podporoval rodiny popravených a zatčených Čechů, dodával léky bojovníkům Slovenského národního povstání.

  • příčina úmrtí

   opakovaná centrální mozková příhoda


  • bydliště

   mnoho míst (v dětství se často stěhoval, protože otec byl přednostou železniční stanice),
   Praha

   Brno:
   - Údolní (Talgasse) 73
   - v listopadu 1944 byl dům na Běhounské ulici č. 8, v němž bydlel, zničen při leteckém náletu)
   - třída Legionářů (dnes třída Kpt. Jaroše) 32
   - Preslova 34


  • vzdělání

   studoval na 3 gymnáziích - díky zaměstnání otce, který byl přednostou železniční stanice (1922 maturita na gymnáziu ve Slaném),
   LF UK v Praze (promoce 17. 12. 1927),
   měsíční pobyt v československé přímořské biologické stanici ve Villefranche sur Mer (stipendium od České akademie věd),
   v roce 1929 výzkumná práce v Paříži (v rámci stipendia),
   1930 habilitace z farmakologie na LF MU, 1937 jmenován mimořádným profesorem,
   v roce 1938 obdržel stipendium, které mu umožnilo rok výzkumně pracovat v Rockefeller Institute for Medical Research v New Yorku (zpět do vlasti se vrátil již v době nacistické okupace)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   od roku 1925 (již v době studií) demonstrátor na Fyziologickém ústavu prof. Mareše LF UK,
   od roku 1927 ustanoven asistentem Fyziologického ústavu LF MU,
   od roku 1929 Farmakologický ústav LF MU,
   v době 2. světové války (vzhledem k uzavření českých vysokých škol) byl nucen omezit vědeckou práci,
   v době války se věnoval práci posudkového a revizního lékaře v nemocenských pojišťovnách, stal se i odborným poradcem několika farmaceutických podniků,
   19. 7. 1945 jmenován řádným profesorem farmakologie (se zpětnou platností od 28. 10. 1940) a převzal vedení Farmakologického ústavu po prof. Boučkovi,
   30. 6. 1959 z LF MU vyloučen (potíže nastaly poté, když v roce 1950 vystoupil proti inscenovaným politickým procesům a vrátil KSČ členskou legitimaci),
   1. 8. 1959 byl ze školství převeden do zdravotnictví jako závodní lékař Brněnských restaurací a jídelen,
   v roce 1959 jmenován občanským soudním znalcem Lidového civilního soudu v Brně

  • politická orientace

   Čs. strana národně socialistická,
   po „Vítězném únoru“ 1948 přestoupil do KSČ - z ní vystoupil v roce 1950 (reagoval na inscenované politické procesy)


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 25b, hrob č. 9–10


  • poznámky

   Život prof. Štefla poznamenalo několik vážných událostí:
   - výstup z KSČ (po vrácení členské legitimace v roce 1950 měl zákaz publikovat, byl sledován a opakovaně vyslýchán); v nemocenských pojišťovnách dostal výpověď z práce
   - rodinná traumata: jeho syn Jiří (posluchač lékařské fakulty) byl v roce 1957 odsouzen za trestný čin podvracení republiky a za přestupek zákona o zbraních k trestu odnětí svobody a ke ztrátě čestných práv občanských v trvání 3 roků; manželka prof. Štefla (zubní lékařka) v tomto období těžce onemocněla a zakrátko zemřela
   - od válečného roku 1944 se potýkal s organizačními problémy po zásahu těžké americké bomby do domova jeho rodiny v Brně (zásah mu zcela zničil byt a připravil i o majetek). (Podklady k této osobnosti připravil prof. MUDr. Jan Šmarda, děkujeme.)

   Více o něm: http://veralinhartova.cz/autor-popularizacnich-knih-a-detektivek-mudr-jiri-stefl.
   JUDr. Marie Šteflová-Vopršalová, sestra prof. J. Štefla byla autorkou knih Právník o lásce, V zákrutech paragrafů. (Za doplnění této informace děkujeme paní Šiškové, vnučce pana Štefla.)


  • obrazy

   img13029.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Jiří Lenfeld
   žák Ludmila Schlehofrová
   MUDr. Jiří Štefl byl svědkem na svatbě Ing. Václava Slaného a MUDr. Ludmily Schlehofrové Václav Slaný
   MUDr. Jiří Štefl byl svědkem na svatbě Ing. Václava Slaného a MUDr. Ludmily Schlehofrové


  • partneři

   Drahomíra Šteflová (Havlíčková)
   sňatek: 5. 9. 1929


  • děti

   Jiří Štefl
   Jarmila Pospíšilová (Šteflová)


  • rodiče

   Antonín Štefl
   Zdena Šteflová (Straková)


  • sourozenci

   Marie Vopršalová (Šteflová)


  • ulice

   Údolní (Talgasse)
   bydliště doložené v roce 1930 třída Legionářů
   bydliště (dnes třída Kpt. Jaroše) Preslova
   bydliště


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • autor

   Jis, blat


Aktualizováno: 10. 04. 2020

Jiří Štefl. Fotografii zaslal prof. MUDr. Jan Šmarda DrSc. (originál je uložen v archivu Masarykovy univerzity). Děkujeme.