P. Vojtěch Antonín Jeniš, CFSsS

* 27.9.1946 Újezd u Brna – † 25.6.2008 Brno


římskokatolický kněz, generální představený Kongregace bratří Nejsvětější svátosti (CFSsS)


vzdělání

slavné řeholní sliby složil 6. června 1972 v Olomouci, kde byl také 1. července 1972 vysvěcen na kněze


zaměstnání

od roku 1972 postupně působil ve Žďáře nad Sázavou I, v Jihlavě u Matky Boží a v Kloboukách u Brna,
v roce 1976 se stal farářem ve Vlasaticích, Branišovicích a v Troskotovicích,
roku 1990 ustanoven rektorem kostela sv. Maří Magdaleny v Brně a farářem v Modřicích a Moravanech,
v roce 1996 zvolen generálním představeným Kongregace bratří Nejsvětější svátosti,
na podzim 2007 odešel do Českých Budějovic, kde byl až do své smrti rektorem kostela Panny Marie Růžencové


hrob

hřbitov v Českých Budějovicích-Mladém


poznámky

Poslední rozloučení s P. Jenišem se konalo 30. června 2008 v 16.00 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně a 1. července 2008 ve 14.00 hodin v kostele Panny Marie Růžencové v Českých Budějovicích.
Po zádušní mši svaté byl uložen mezi své spolubratry na hřbitově v Českých Budějovicích-Mladém.


obrazy

prameny, literatura

stavby

Kostel sv. Maří Magdaleny
Františkánská
od roku 1990 rektor tohoto kostela


Ma


Aktualizováno: 04. 09. 2014