Internetová encyklopedie dějin Brna

Josef Kreutzer

  Josef Kreutzer


  • * 6.10.1892 Brno – † 25.7.1970 Brno


  • houslař


  • pseudonym

   Bezdíček

  • národnost

   česká


  • zajímavé okolnosti

   Vyrobil asi tři sta houslí a padesát violoncell. V roce 1927 vystavoval na mezinárodní výstavě v Ženevě violoncello, které vyrobil ve své dílně.


  • bydliště

   Brno, Veselá 4 (1948)


  • vzdělání

   1906–1909 vyučen u firmy Josef Lídl v Brně pod vedením houslaře Josefa Wernera

  • vyznamenání a pocty

   diplom a bronzová medaile (za svoji práci v Paříži)


  • zaměstnání

   po vyučení odchod do ciziny - u firmy Züst v Curychu (1909–1911), v Augsburgu u Eugena Gärtnera (1911–1912), ve Stuttgartu a v Lipsku (1912), u firmy Augusta Herrmanna v Berlíně (do roku 1915),
   odchod na ruskou frontu (během 1. světové války) - zajat v Kyjevě (zajatec na práci ve mlýně),
   houslařská dílna v Charkově (od roku 1917) - pod pseudonymem Bezdíček,
   odchod do Saratova,
   návrat do Brna (1920),
   vlastní houslařská dílna a obchod s hudebními nástroji v Brně,
   národní správa nad dílnou houslaře Franze Trawniczka v Brně (od roku 1945),
   zaměstnanec firmy Nový byt (1948–1950),
   opět nová dílna (od roku 1950)

  • odborné a zájmové organizace

   zakládající člen Kruhu umělců houslařů


  • poznámky

   Pracoval u něj Antonín Nečesaný. Žákem a v letech 1924–1934 tovaryšem byl u něho také Pavel Krček. V letech 1930–1934 vyučil Karla Nosála, který pak u něho pracoval jako tovaryš do roku 1944. V letech 1944–1947 vyučil Josefa Skalského, který u něho pracoval až do roku 1950. V roce 1945 byl u něho pomocníkem František Zyka.
   Pracoval podle modelů Guarneriho a Stradivariho. Používal výhradně olejové laky. Jeho práce byla velmi pečlivá a řemeslně dokonale zvládnutá.


  • prameny, literatura


  • osoby

   Antonín Nečesaný
   tovaryš František Zyka st.
   pomocník v houslařské dílně


  • partneři

   Eudokie Kreutzerová (Kuzmová)
   sňatek: v Saratově


  • děti

   Věra Kreutzerová


  • ulice

   Veselá
   dům č. 15 - sídlo houslařské dílny (od roku 1920); dům Moravské banky - nové sídlo dílny (1932–1948); nová dílna, naproti hotelu International (od roku 1950)
   Kapucínské náměstí
   sídlo houslařské dílny (70. léta 20. století)


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   MŠ, mát


Aktualizováno: 30. 01. 2020