JUDr. Emil Javůrek

* 26.7.1878 Hrotovice (okres Třebíč) – † 20.5.1936 Brno


notář


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

„Dle dekretu vrchního zemského soudu v Brně ze dne 13. 5. 1920, č. 5096 na základě ministerstva spravedlivosti propůjčilo výnosem ze dne 3. 3. 1920 č. 25 770/19 osmé zřízené notářské místo v Brně.“


bydliště

Hrotovice čp. 108 (rodný dům),
Kunštát (okres Blansko),
Brno:
- Na kopečku 7
- náměstí Svobody 21


vzdělání

gymnázium v Litomyšli,
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (1897 – 19. 7. 1902)


zaměstnání

notář v Brně


odborné a zájmové organizace

Československý automobilový klub pro Moravu a Slezsko


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 75, hrob č. 131–132partneři

Anna Javůrková (Kárová)
sňatek: 25. 10. 1921, Brno (kostel sv. Jakuba)

ulice

náměstí Svobody
bydliště (doloženo v roce 1922) Na kopečku
bydliště a místo úmrtí (dnes Antonína Slavíka) Zelný trh
v domě č. 3 (palác Cyrillo-Method. záložny) - sídlo kanceláře


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
notář; místo posledního odpočinkuMenš, Lik


Aktualizováno: 29. 02. 2024