prof. RNDr. Jiří Klapka, DrSc.

* 10.3.1900 Skuteč – † 13.2.1976 Brno


profesor deskriptivní geometrie na české Vysoké škole technické v Brně


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


bydliště

Brno
- Na kopečku 18
- Veveří 60
- Hutterteich - Hutterův rybník 2
- Jana Uhra 26
- Úvoz 84 (1948)

Žamberk, 341 (od roku 1941)


vzdělání

reálka v Lounech a v Kostelci nad Orlicí (1917 maturita),
1917–1919 ČVUT v Praze,
1918–1921 Přírodovědecká fakulta UK v Praze (1925 titul RNDr. na MU, dizertace "O W-kongruencích s fokálními plochami přímkovými", 1928 habilitace, 1930 bezplatný profesor geometrie v Brně, 1938 mimořádný profesor na technice v Košicích, 1945 řádný profesor, 1956 titul DrSc.)


vyznamenání a pocty

Řád práce


dílo

zabýval se především diferenciální geometrií přímkových útvarů


zaměstnání

profesor III. státního reálného gymnázia v Brně,
Vysoká škola technická v Brně (od roku 1921) - asistent, vedoucí katedry matematiky a deskriptivní geometrie na Stavební fakultě


odborné a zájmové organizace

Moravskoslezská přírodovědecká společnost,
Jednota československých matematiků a fyziků


poznámky

Jeho bratr Otakar Klapka byl primátorem města Prahy a v roce 1941 byl popraven nacisty za svoji odbojovou činnost. Proto byl i Jiří Klapka během války pod policejním dohledem (http://inserv.math.muni.cz/biografie/index.html).

Profesor Jiří Klapka vychovával až do svého úmrtí vnuka, syna své dcery, který s vděčností dodnes vzpomíná, že „díky jemu jsem mohl vystudovat LF UJEP, později jsem se stal profesorem na LF MU (vnitřní lékařství) a 10 let (2003–2012) jsem byl přednostou 1. interní kardioangiologické kliniky LF MU a FN u sv. Anny“.
(Informace o rodině pro naši encyklopedii poskytl dne 21. 4. 2013 vnuk, prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. Děkujeme.)prameny, literatura

článek v odborném periodiku

"Šedesátiny profesora Jiřího Klapky "

Ostatní literatura

"Společenský almanach Velkého Brna"


osoby

partneři

Marie Klapková (Straková)
sňatek: 20. 12. 1920sourozenci

ulice

Na kopečku
bydliště (dnes Antonína Slavíka) Veveří
bydliště do 10. 6. 1941 Hutterteich - Hutterův rybník
bydliště v roce 1945 (dnes náměstí 28. října) Úvoz
bydliště doložené v roce 1948 Jana Uhra
bydliště


události

20. 2. 1960
Odhalení pamětní desky Matyáši Lerchovi
účastnil se odhalení pamětní desky


související odkazy

Menš, blat


Aktualizováno: 29. 01. 2020