Internetová encyklopedie dějin Brna

Jiří Klapka

  prof. RNDr. Jiří Klapka, DrSc.


  • * 10.3.1900 Skuteč – † 13.2.1976 Brno


  • profesor deskriptivní geometrie na české Vysoké škole technické v Brně


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • bydliště

   Brno
   - Na kopečku 18
   - Veveří 60
   - Hutterteich - Hutterův rybník 2
   - Jana Uhra 26
   - Úvoz 84 (1948)

   Žamberk, 341 (od roku 1941)


  • vzdělání

   reálka v Lounech a v Kostelci nad Orlicí (1917 maturita),
   1917–1919 ČVUT v Praze,
   1918–1921 Přírodovědecká fakulta UK v Praze (1925 titul RNDr. na MU, dizertace "O W-kongruencích s fokálními plochami přímkovými", 1928 habilitace, 1930 bezplatný profesor geometrie v Brně, 1938 mimořádný profesor na technice v Košicích, 1945 řádný profesor, 1956 titul DrSc.)

  • vyznamenání a pocty

   Řád práce


  • dílo

   zabýval se především diferenciální geometrií přímkových útvarů


  • zaměstnání

   profesor III. státního reálného gymnázia v Brně,
   Vysoká škola technická v Brně (od roku 1921) - asistent, vedoucí katedry matematiky a deskriptivní geometrie na Stavební fakultě

  • odborné a zájmové organizace

   Moravskoslezská přírodovědecká společnost,
   Jednota československých matematiků a fyziků


  • poznámky

   Jeho bratr Otakar Klapka byl primátorem města Prahy a v roce 1941 byl popraven nacisty za svoji odbojovou činnost. Proto byl i Jiří Klapka během války pod policejním dohledem (http://inserv.math.muni.cz/biografie/index.html).

   Profesor Jiří Klapka vychovával až do svého úmrtí vnuka, syna své dcery, který s vděčností dodnes vzpomíná, že „díky jemu jsem mohl vystudovat LF UJEP, později jsem se stal profesorem na LF MU (vnitřní lékařství) a 10 let (2003–2012) jsem byl přednostou 1. interní kardioangiologické kliniky LF MUFN u sv. Anny“.
   (Informace o rodině pro naši encyklopedii poskytl dne 21. 4. 2013 vnuk, prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. Děkujeme.)


  • obrazy

   img14237.jpg


  • prameny, literatura

   článek v odborném periodiku
   "Šedesátiny profesora Jiřího Klapky "
   Ostatní literatura
   "Společenský almanach Velkého Brna"


  • osoby

   Jur Hronec
   profesor František Nachtikal
   profesor Jan Vojtěch
   profesor


  • partneři

   Marie Klapková (Straková)
   sňatek: 20. 12. 1920


  • děti

   Jiřina Vítovcová (Klapková)


  • sourozenci

   Otakar Klapka


  • ulice

   Na kopečku
   bydliště (dnes Antonína Slavíka) Veveří
   bydliště do 10. 6. 1941 Hutterteich - Hutterův rybník
   bydliště v roce 1945 (dnes náměstí 28. října) Úvoz
   bydliště doložené v roce 1948 Jana Uhra
   bydliště


  • události

   20. 2. 1960
   Odhalení pamětní desky Matyáši Lerchovi
   účastnil se odhalení pamětní desky


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Menš, blat


Aktualizováno: 29. 01. 2020

Jiří Klapka. Zdroj: www.zememeric.cz.