Josef Kohout

* 29.10.1895 Vídeň – † 12.2.1958 Brno


hudební skladatel a pedagog


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


bydliště

vzdělání

Státní hudební akademie ve Vídni - hra na lesní roh,
studium na konzervatoři - skladba u J. Kunce, V. Petrželky a řízení orchestru u F. Neumanna


dílo

věnoval se také skladatelské činnosti, známé jsou jeho skladby Concertino pro lesní roh a komorní orchestr nebo Balada a Pastorale pro lesní roh a mnohé další


zaměstnání

během vojenské služby hrál na lesní roh jako první hráč vojenského symfonického orchestru ve Vídni,
1919–1928 hrál na lesní roh pod taktovkou dirigenta Františka Neumanna v Brně,
1926–1928 sbormistr Starobrněnského Hlaholu,
od roku 1928 profesor státní konzervatoře v Brně - vyučoval intonaci a řízení sboru a orchestru,
od roku 1947 JAMU v Brně - vyučoval hru na lesní roh a komorní hru


odborné a zájmové organizace

Klub moravských skladatelů (spoluzakladatel a jednatel)


hrob

poznámky

vychoval řadu výborných hráčů, psal skladby pro lesní roh, ale také pro sbor
osoby

Pavel Haas
Josef Kohout byl jedním ze svědků při Haasově sňatku Robert Šálek
student František Šolc
student


partneři

Dagmar Kohoutová (Elgrová)
sňatek: 19. 7. 1930, Brno


ulice

V domkách (Häuserzeile)
bydliště doložené v době sňatku Pellicova
bydliště


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


související odkazy

Menš, MŠ, blat, LucKub


Aktualizováno: 20. 10. 2022