Internetová encyklopedie dějin Brna

Bohumil Frgala

  Bohumil Frgala


  • * 21.3.1897 Opava – † 2.2.1973 Brno


  • sbormistr a pedagog


  • národnost

   česká


  • zajímavé okolnosti

   Jeho hudebnost měla kořeny již doma, kde zejména matka (roz. Vavrečková) hodně zpívala. Otec byl ředitelem hospodářské školy, hrál na housle a zpíval za studentských let v pěveckých spolcích v Přerově a v Brně.


  • bydliště

   Opava (do roku 1939),
   Brno (od roku 1939) - Husovice, Tišnovská 106


  • vzdělání

   1903–1906 obecná škola v Opavě,
   1908–1910 gymnázium v Opavě,
   1910–1912 dvě třídy měšťanské školy ve Vizovicích,
   1912–1915 absolvoval 3 ročníky na učitelském ústavu v Příboře,
   1916–1917 (po roce od nástupu na místo výpomocného učitele v Polance, okr. Bílovec) nastoupil do IV. ročníku učitelského ústavu ve Slezské Opavě (v roce 1917 složil s vyznamenáním zkoušku učitelské způsobilosti),
   v Ostravě absolvoval hudební formy, kontrapunkt a Schönbergovu harmonii na kompozičním oddělení hudební školy v Opavě,
   po přeložení do Brna v roce 1939 své teoretické hudební vzdělání prohloubil v Hudebně-pedagogických kurzech při Hudební Budči (prof. Černušák, dr. Štědroň, Wünsch, Hromádka, a další)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   ve školním roce 1915/1916 nastoupil místo výpomocného učitele v Polance,
   1917–1918 konal vojenskou válečnou službu v Brně, Vídni, Budapešti, St. Pöltenu, Bělehradě a Albánii (po malárii byl z vojny propuštěn),
   od března 1918 učitelská služba v Plesné, Klimkovicích, Kylešovicích-Opavě,
   od roku 1939 pedagogická činnost v Brně

  • odborné a zájmové organizace

   v době učitelské praxe založil v roce 1915 v Klimkovicích "Volný pěvecký kroužek",
   v roce 1917 vedl český Vojenský pěvecký kroužek v Brně-Žabovřeskách,
   1919–1921 sbormistr Pěveckého odboru Sokola v Klimkovicích,
   v roce 1921 znovu oživil činnost Pěvecko-hudebního spolku Dalibor v Kylešovicích u Opavy, který vedl do roku 1938,
   současně působil v dramatickém odboru Sokola Kylešovice jako dirigent divadelních her se zpěvy a tanci,
   v roce 1924 byl spoluzakladatelem obnoveného Pěveckého sdružení slezských učitelů v Opavě (s ředitelem Chutným, sbormistrem, pracoval jako jeho zástupce a po jeho náhlém odchodu v roce 1930 byl zvolen prvním sbormistrem) - absolvoval s ním po 2 sezony řadu koncertů na Opavsku, Těšínsku a Slovensku, a to za svízelných poměrů generačních,
   1925–1935 vedl ženský sbor na bývalé Zemské rodinné škole v Opavě a od roku 1936 organizoval jako hudební referent okresního osvětového sboru pro opavský okres hudební výchovu a zřizoval nová hudební tělesa,
   1939–1951 sbormistr obnoveného Pěveckého sdružení SUK v Brně,
   mimo uvedené sbormistrovské činnosti organizoval na středních školách pěvecké školní soubory


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup H 42, hrob. č. 280 (pohřben spolu se svou manželkou Marií)


  • poznámky

   S pěveckým sdružením Suk provedl na dvě stě padesát koncertních vystoupení v Brně a okolí, a to i v rozhlase.
   Komponoval drobné příležitostné skladby (písně, sbory, komorní tria, scénické hud­by a jiné).

   Bohumil Frgala i v důchodu tvořil menší hudební skladby, většinou písňovou tvorbu, sbory zadával do soutěží a pěveckým sborům.
   Přes svou těžkou oční chorobu věnoval své pedagogické schopnosti výjimečným svým žákům a příbuzným, jimž skládal instruktivní a příležitostné skladby.
   Po srdeční chorobě zemřel dne 2. února 1973 a jeho urna je uložena na Ústředním hřbitově v Brně ve skupině hrobů H 42/280, spolu se svou manželkou Marií, rozenou Klapuchovou z Klimkovic, která mu celý život pomáhala aktivní účastí ve sborech, jím řízených.
   Svou hudebnost přenesl i na své syny, JUDr. Vlastimila Frgalu a Zdeňka Frgalu, kteří aktivně zpívali ve sborech i ve státním divadle v Brně.
   [Podle záznamů a poznámek Bohumila Frgaly zpracoval dr. Vlastimil Frgala, 20. října 1985, upravil pan Radek Hrbáček, pravnuk Bohumila Frgaly. Děkujeme.]


  • obrazy

   img20859.jpg img20860.jpg img20861.jpg img20862.jpg img20863.jpg img20864.jpg img20865.jpg img20866.jpg img20867.jpg img20868.jpg


  • prameny, literatura


  • ulice

   Tišnovská
   bydliště


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • autor


Aktualizováno: 19. 01. 2020

Bohumil Frgala. Fotografii pro naši encyklopedii poskytl pan Radek Hrbáček, děkujeme.