Internetová encyklopedie dějin Brna

Stanislav Apolín

  prof. Stanislav Apolín


  • * 20.2.1931 Seč – † 24.9.2010 Praha


  • violoncellista a pedagog


  • národnost

   česká


  • vzdělání

   1945–1949 konzervatoř v Brně,
   1949–1953 JAMU v Brně u Váši Černého - v letech 1953–1956 umělecká aspirantura

  • vyznamenání a pocty

   zasloužilý umělec (1980)

  • jiné pocty

   Národní cena ČSR (1977),
   Zlatý štít Pantonu (1987)


  • dílo

   studie: Suity J. S. Bacha pro violoncello solo a O kráse tónu


  • zaměstnání

   asistent a odborný asistent na hudební fakultě JAMU v Brně (1956–1962),
   1968–1970 docent na JAMU v Brně, 1970–1972 mimořádný profesor na hudební akademii v Bělehradě,
   pedagog na konzervatoři v Lucernu (1972–1996), na pražské konzervatoři (1962–1965) a na AMU v Praze (70.–80. léta 20. století)

  • odborné a zájmové organizace

   člen Hlaváčkova kvarteta,
   člen souborů - Profesoři pražské konzervatoře a Československé kvarteto (po roce 1965) - turné po Dánsku a Švédsku,
   člen Pražského smyčcového tria (1967/1969),
   sólista v Moravské filharmonii (1964–1967) a Symfonickém orchestru hlavního města Prahy FOK (1977–1988),
   člen Klavírního tria (1954–1962)


  • poznámky

   Byl členem porot mezinárodních violoncellových soutěží v Praze, Brně, Ženevě, Moskvě, Mnichově, Bělehradu, Poznani a Drážďanech.
   Je světově uznávaným interpretem naší i zahraniční violoncellové literatury. Mezi vrcholné výkony patří Dvořákův Violoncellový koncert h moll, Čajkovského Rokokové variace, Prokofjevova Symfonie-koncert nebo Šostakovičova Violoncellová sonáta d moll, op. 40.

   V letech 1960–2000 každoročně vyučoval na letních kurzech nejen v ČR, ale i ve Švýcarsku, Švédsku, Černé Hoře, Španělsku, Holandsku a na Taiwanu.
   K jeho žákům patřili: Boris Vybíral, Evžen Rattay (zakladatelský člen Talichova kvarteta), Peter Leisegang (docent na Hochschule der Künste Zürich), Conradin Brotbek (Konservatorium Biel), Fredy Felder (Konservatorium Schaffhausen), Hans-Ulrich Munzinger (Winterthur), Pi-Chin Chien (Zürich; Aulos Quartet), Christina Meiβner (Weimar), Stefan Heinemayer (Berlin), Markus Nyikos (Hochschule der Künste Berlin).


  • prameny, literatura


  • události

   14. 11. 1954
   Odhalení pamětní desky Leoše Janáčka a slavnostní koncert
   účinkující při koncertu


  • autor


Aktualizováno: 15. 02. 2020