Heinrich Friedrich Karl von Stein

* 26.10.1757 Nassau – † 29.6.1831 zámek Cappenberg, Vestphalen


politik, národohospodář, reformátor


zajímavé okolnosti

francouzský císař Napoleon jej označil za „podněcovatele nepokojů a nepřítele Francie“


bydliště

Brno, Česká 8


zaměstnání

1804–1807 ministr obchodu,
1807–1808 ministr


poznámky

V pruských státních službách působil od roku 1780. Jako ministr obchodu se neúspěšně snažil prosadit správní a ekonomické reformy. Dne 24. 11. 1808 požádal o propuštění z pruských státních služeb, pomoc tomuto odpůrci Napoleona poskytl rakouský císař František I. a jako místo pobytu mu nabídl Brno. Sem přicestoval Karl Stein již začátkem ledna 1809 a pronajal si byt se stájí pro koně v domě, který stával na roku ulic Mečové a Starobrněnské. Za několik týdnů za ním přicestovala i jeho rodina.
Karl Stein v Brně psal různé úvahy a své proklamace posílal na všechny strany. Uvažoval zejména, jak zbavit střední Evropu Napoleonovy přítomnosti. Rakouský císař mu nabídl úřednické místo v moravských zemských úřadech v Brně, které však Stein nepřijal.
Když po bitvě u Wagramu v červenci 1809 Francouzi obsadili Vídeň a blížili se k Brnu, z nebezpečné situace se na doporučení Christiana C. André vzdálil do Opavy, později se do Brna znovu vrátil. Tentokrát se ubytoval v domě na rohu ulic Jakubské a České. Protože se zhoršily jeho materiální podmínky, přijal místo vychovatele. Brno si oblíbil „pro chutnost jeho přírodních produktů, vlídnost obyvatel a příznivý klimat“.
Po změně rakouské zahraniční politiky a spojenectví s Francií ztratil své moravské útočiště, v roce 1812 odešel po vypuknutí francouzsko-ruské války do Ruska a působil jako poradce cara Alexandra I. Car dokázal využít jeho znalosti a schopnosti, dokonce jej vyslal jako svého vyslance na Vídeňský kongres. Roku 1813 zahájil stavovské protinapoleonské povstání ve východním Prusku, v letech 1813–1814 stál v čele správy osvobozených oblastí Německa.
Protože jeho plány na vybudování německého národního státu ztroskotaly na odporu metternichovské reakce, stáhl se do ústraní a věnoval se historii. Inicioval založení pramenné edice MGH, k jejímu vydávání založil v roce 1819 vědeckou společnost Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde.
Jeho pobyt v Brně připomínala pamětní deska na domě, kde žil. Odhalena byla poprvé v roce 1898 (odstraněna po roce 1918), nově odhalena v roce 1941 v akci tzv. posilování německého vědomí v Brně, odstraněna byla v roce 1945.ulice

Česká
bydliště za brněnského pobytu


osoba na objektech

H. F. Karl von Stein
pamětní deska: Česká 8/01 Karl von Stein
pamětní deska: Česká 8/02


události

17. 9. 1941
Odhalení pamětní desky Karla von Steina
nové odhalení desky v rámci upevňování němectví v Brně, odstraněna po roce 1945
5. 6. 1898
Odhalení pamětní desky svobodného pána von Steina
první odhalení desky, odstraněna po roce 1918


související odkazy

Menš


Aktualizováno: 25. 06. 2016