Petr Pavel Krupička

* 29.6.1898 Praha


ředitel Gremiální nemocenské pojišťovny v Brně


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zaměstnání

úředník


odborné a zájmové organizace

člen Hlavního stanu Společnosti čs. Červeného kříže v Praze,
jednatel Spolku a Pomocné stanice čs. Červeného kříže,
pokladník Městského osvětového sboru v Brně,
pokladník Komenského vyšší školy lidové v Brně,
předseda Odboru soukromých úředníků Čs. N. D. v Brně,
předseda vzdělávacího výboru Č. O. B. v Brně,
a další


prameny, literatura

Menš


Aktualizováno: 01. 08. 2011