prof. Dr. Ing. arch. Adolf Liebscher

* 3.5.1887 Praha – † 27.9.1965 Praha


architekt, řádný profesor České vysoké školy technické v Brně


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

v roce 1945 obviněn z kolaborantství s Němci a přeložen na trvalý odpočinek (1949), teprve v roce 1969 posmrtně rehabilitován rehabilitační komisí FAST VUT v Brně


bydliště

Brno:
- Kounicova 34
- Akademická (dnes Čápkova) 31


vzdělání

reálka v Praze v Ječné ulici (1905),
ČVŠT v Praze - odbor architektury (v roce 1911 složil 2. státní zkoušku),
studium v zahraničí,
1921 doktorát technických věd


dílo

regulační plány desítek měst


zaměstnání

asistent na ČVŠT v Praze,
praktický architekt,
ČVŠT v Brně (1922 mimořádný profesor) - přednášky dějin architektury, nauky o kompozici a o výstavbě měst


odborné a zájmové organizace

úředně autorizovaný inženýr pro architekturu a pozemní stavby,
ve volném čase maloval,
člen Klubu architektů
osoby

Vladimír Beneš
asistent Josef Kranz
student Bohumil Tureček
spoluprácerodiče

ulice

Kounicova
bydliště Akademická
bydliště (dnes Čápkova)


události

16. 3. 1937
Slavnostní promoce prezidenta Edvarda Beneše čestným doktorem technických věd
děkan odboru architektury a pozemního stavitelství brněnské české techniky


související odkazy

Menš, blat


Aktualizováno: 10. 10. 2022