Ing. Dr. Karel Lossmann

* 15.7.1891 Archlebov


vrchní komisař Zemského úřadu v Brně


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


bydliště

Brno-Žabovřesky, Svatopluka Čecha 67


vzdělání

První česká státní reálka v Brně (9. 7. 1909 maturita),
ČVŠT v Brně - odbor inženýrského stavitelství (2. státní zkouška 23. 11. 1914), promován doktorem technických věd (26. 6. 1932), dizertační práce "Hájení zájmů veřejných ve vodním zákoně z hlediska technického"


zaměstnání

úředník


poznámky

syn Eduarda Lossmanna jeho ženy Karly


prameny, literatura

ulice

Svatopluka Čecha (Svatopluk-Čech-Gasse)
bydliště (dnes Sirotkova)


Menš, blat


Aktualizováno: 06. 04. 2020