PhDr. Vladimír Kyas, CSc.

* 27.2.1917 Tišnov (okres Brno-venkov) – † 24.5.1990 Brno


filolog, bohemista a paleoslovenista


národnost

česká


zajímavé okolnosti

znalec staročeské náboženské literatury; mimo světových jazyků ovládal latinu, řečtinu, staroslověnštinu a aramejštinu


bydliště

Brno, Grohova 28


vzdělání

1928–1936 klasické gymnázium v Brně,
1936–1946 FF MU v Brně - slovanská filologie, klasická filologie a hudební věda (1950 titul PhDr.)


dílo

zobrazit


zaměstnání

Průmyslová škola textilní v Brně (za 2. světové války pomocný učitel),
Slovanský ústav,
Ústav pro jazyk český ČSAV v Brně


odborné a zájmové organizace

člen redakce Ústavu pro jazyk český ČSAV v Brně


hrob

poznámky

Pocházel z hudební rodiny. Sám hrál velmi dobře na klavír a zpíval gregoriánský chorál (dokonce v brněnské katedrále). Měl dobrý přehled o opeře a hudebním dění ve světě.
Původně klasický filolog, později se věnoval hlavně slavistice a bohemistice. Kvůli svému náboženskému vyznání se nestal vysokoškolským profesorem, na MU v Brně působil jen krátce externě. V letech 1972–1973 přednášel slavistiku na univerzitě v italském Janově.

ulice

Grohova
bydliště doložené v roce 1948


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


Kal, mát


Aktualizováno: 23. 05. 2020