Internetová encyklopedie dějin Brna

František Jan Bartoš

  František Jan Bartoš


  • * 31.8.1873 Královo Pole (Ugartov) – † 13.9.1928 Soběšice


  • knížecí revírník (lesní správce), sokolský činovník a aktivista
   partner osobnosti: Karla Bartošová


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Během studia založil v Králově Poli se svými přáteli v roce 1889 tělocvičný kroužek „Palestra“, ve kterém se stal spolu s nimi cvičitelem. Odtud přešel roku 1891 do tvořícího se královopolského Sokola, k jehož zakládajícím členům patřil. Uplatnil se zde jako cvičitel, revizor jednoty, předseda zábavního výboru či referent ženského odboru.
   Po odchodu z Králova Pole pracoval od roku 1905 v Sokole soběšickém; zasloužil se rovněž o vznik Sokola na Ořešíně (1920). Jako zakládajícímu členovi mu byl vypraven sokolský pohřeb. V neděli 16. září 1928 dopoledne byla jeho rakev vystavena na katafalku v hudebním pavilonu královopolské sokolovny, kde se od 16 hodin konal světský smuteční obřad. Odtud ho doprovázel mohutný pohřební průvod krojovaných sokolů a občanů na královopolský hřbitov.


  • bydliště

   Královo Pole (Brno):
   - Mojmírovo náměstí 14
   - Kostelní (dnes Božetěchova) 1 - „zámeček“

   Soběšice 53 - myslivna U dubu (od roku 1905)


  • vzdělání

   česká reálka v Brně na Křenové,
   lesnická revírní škola v Písku


  • zaměstnání

   lesník na knížecím velkostatku Schönburg-Hartensteinů:
   - v letech 1890–1893 lesní praxe (Královo Pole)
   - v letech 1893–1895 revírní škola (Písek) + lesní kontrolor (Miletín)
   - v letech 1895–1898 vojenská služba (Bosna-Hercegovina)
   - v letech 1898–1903 lesní adjunkt (Královo Pole)
   - v letech 1903–1905 lesní adjunkt (Ořešín)
   - v letech 1905–1928 lesní správce (Soběšice)

  • odborné a zájmové organizace

   Ústřední jednota čs. lesnictva,
   Sokol


  • pojmenováno

   bylo po něm pojmenováno návrší Mléna (kóta 407 m n. m.) v Zadním (kartouzském) lese: Bartošovo návrší (lesní dílec 72 E)


  • poznámky

   Po skončení studia nastoupil do služeb knížecího velkostatku Schönburg-Hartensteinů, kde pracoval jako lesní praktikant, lesní kontrolor a lesní adjunkt v Králově Poli, v Miletíně a na Ořešíně. V letech 1895–1898 vykonával tříletou vojenskou službu v Bosně-Hercegovině.
   V červenci 1905 byl při reorganizaci knížecího velkostatku (po koupi řečkovického panství) ustanoven revírníkem na soběšické myslivně „U dubu“.
   Během 1. světové války sloužil nejprve jako zdravotník v jedné z rezervních brněnských nemocnic a potom v Haliči jako lesní odborník ve vojenském závodě na těžbu a zpracování dřeva. Ve 20. letech externě spolupracoval s lesnickou vysokou školou v Brně při provádění hlavních geodetických cvičení posluchačů ve svém revíru.


  • obrazy

   img13325.jpg img13324.jpg img13326.jpg img13327.jpg img13323.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Alfred Löw-Beer
   přítel Václav Škarohlíd
   F. Bartoš jako lesní adjunkt v ořešínském polesí byl v letech 1903–1905 s V. Škarohlídem v úzkém pracovním styku, později se z nich stali přátelé


  • partneři

   Karla Bartošová (Kleinová)
   sňatek: 18. 11. 1905, Královo Pole


  • děti

   Ladislav Bartoš


  • ulice

   Mojmírovo náměstí
   bydliště Božetěchova
   bydliště


  • události

   25. 1. 1920
   Založení TJ Sokol Ořešín
   zasloužil se o vznik
   13. 12. 1891
   Založení sokolské jednoty v Králově Poli
   jeden ze zakladatelů
   1889
   Vznik tělocvičného sdružení Palestra
   jeden ze zakladatelů


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   MJ


Aktualizováno: 02. 05. 2018

František Jan Bartoš (fotografie z roku 1905). Fotografii poskytl pan Ladislav Bartoš, děkujeme.