ing. František Albrecht

* 9.10.1893 Brno


partner osobnosti: Anna Albrechtová


bydliště

Brno, Poděbradova 18 (doloženo v roce 1920)


vzdělání

I. česká státní reálka v Brně (maturitní zkouška 6. 7. 1912),
ČVŠT v Brně - oddělení elektroinženýrství (od školního roku 1912/1913, v důsledku války studium přerušeno, v roce 1920/1921 IV. ročník, 1. státní zkouška vykonána 10. 4. 1920)


zaměstnání

technický úředník


poznámky

26. 10. 1914: nastoupení vojenské služby (pěší pluk č. 8 v Brně)

MJ, blat


Aktualizováno: 25. 05. 2020