Prof. PhDr. Leopold Zatočil, DrSc.

* 17.10.1905 Židlochovice (okres Brno-venkov) – † 9.1.1992 Brno


vysokoškolský pedagog, germanista


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR, ČSFR


bydliště

Brno, Žižkova 10


vzdělání

germanistika a slavistika na FF MU v Brně,
v letech 1929–1930 a 1934–1935 studijní pobyt v Berlíně,
(1931 titul PhDr., 1937 habilitace, 1940 profesor germánské jazykovědy)


vyznamenání a pocty

stříbrná medaile brněnské univerzity a zlatá medaile její filozofické fakulty


dílo

Soupis prací L. Zatočila byl uveřejněn ve SPFFBU: A 13, 1965, s. 6–10; A 22-23, 1974–1975, s. 7–8; K 4, 1984, s. 7–9.


zaměstnání

1939–1945 středoškolský profesor,
1945–1971 katedra germanistiky a nordistiky na FF MU - od roku 1963 její vedoucí


odborné a zájmové organizace

Královská česká společnost nauk,
Kruh moderních filologů,
Jazykovědné sdružení,
mezinárodní linguistické společnosti


hrob

hřbitov v Poličce, skupina VIII, hrob č. 105
ulice

Žižkova
bydliště


Menš


Aktualizováno: 21. 02. 2020