Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Teodorich Doležal

  Jan Teodorich Doležal


  • * 30.6.1847 myslivna Posekanec – † 25.12.1901 Žďár nad Sázavou


  • lesnický spisovatel a pedagog


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


  • nej...

   Rakousko-Uhersko: zakladatel a vydavatel časopisu „Háj“, prvního českého lesnického časopisu, který začal vycházet 20. 1. 1872


  • zaměstnání

   lesník

  • odborné a zájmové organizace

   zakladatel, majitel a redaktor časopisu „Háj“ („časopis pro lesníka, myslivce a přítele přírody“)


  • hrob

   hřbitov Žďár nad Sázavou


  • poznámky

   Po krátké lesnické praxi v lesích města Poličky a na thurn-taxisovském velkostatku v Rychmburku u Skutče se ze zdravotních důvodů věnoval činnosti redaktorské a literární. Položil základy pro rozvoj české lesnické literatury. Časopis „Háj“ vydával od roku 1872, usiloval i o založení české lesnické mistrovské školy.
   Ve Žďáru nad Sázavou je na zdi hřbitovního kostela sv. Trojice umístěna původní náhrobní deska s textem: „Český lesnický // spisovatel a pedagog // Jan Doležal // 1846–1902// Po práci a zápasu milý odpočinek “//. Na tomto hřbitově byl Jan Doležal původně pohřben. Jeho ostatky byly přeneseny v roce 1926 na nový žďárský hřbitov při silnici na Nové Město na Moravě. Hrob se nachází vlevo od hřbitovní brány (5. hrob), je na něm busta spisovatele (autor J. Růžička, 1933). Náhrobník byl zbudován péčí Ústřední jednoty čsl. lesnictva v roce 1934.
   Třetí připomínkou žďárského občana je náměstí pojmenované jeho jménem s pomníkem od V. Suchomela (někdy bývá mylně uváděn Sucharda), zřízeného Jednotou českých lesníků v roce 1910. Pro všechny tyto památky je společný omyl v životopisných datech (1846–1900). Letopočet je správně uveden na pamětní desce na rodné myslivně (zasazené v roce 1919) a také na pamětní desce Doležalovy studánky v Brně-Soběšicích, která je součástí tzv. Lesnického slavína.
   Myslivna Posekanec se nachází v lese vpravo od silnice Proseč–Budislav, okr. Chrudim.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoba na objektech

   J. Doležal
   pomník: U Buku 0/02


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 27. 01. 2016