Internetová encyklopedie dějin Brna

Heinrich Franz Fiby

  Heinrich Franz Fiby


  • * 16.1.1861 Znojmo – † 1935 Znojmo


  • pedagog, vydavatel školských zpěvníků


  • vzdělání

   hudební vzdělání u otce,
   studium ve Vídni


  • dílo

   Publikační činnost:
   - zpěvník Chorliederbuch für die österreichischen Mittelschulen (Vídeň 1899)
   - nová verze zpěvníku Chorliederbuch für die deutschen Mittelschulen der Tschechoslowakischen Republik (Liberec 1924)
   - zpěvník Viribus unitis. Chorliederbuch zum Gebrauche an den k.u.k. und k.k. Militär-Lehranstalten (Vídeň, nedatováno).


  • zaměstnání

   výuka angličtiny na německé obchodní škole v Brně (do roku 1890),
   středoškolský profesor na vyšší reálce ve Znojmě, v Jihlavě, v Praze,
   v roce 1927 odchod do penze


  • prameny, literatura


  • autor


Aktualizováno: 12. 01. 2020