Internetová encyklopedie dějin Brna

Oldřich Pukl

  PhDr. Oldřich Pukl, CSc.


  • * 4.3.1933 Ostrava-Mariánské Hory – † 2.4.1995 Praha


  • muzikolog a básník


  • národnost

   česká


  • příčina úmrtí

   těžká forma lupénky


  • vzdělání

   studium na gymnáziu v Ostravě,
   kurz na JAMU v Brně (1951–1953),
   studium hudební vědy a etnologie na FF MU v Brně u Jana RackaBohumíra Štědroně,
   1969 titul PhDr., 1972 titul CSc. (disertace: Momentová forma v díle Karlheinze Stockhausena)


  • dílo

   Publikační činnost:
   - nepublikované desítky básní
   - Dějiny české hudební kultury 1890–1945 (díly I–II, Praha 1972, Praha 1981)
   - Konstanty, dominanty a varianty Schulhoffova skladebného stylu (Praha, Academia 1986, Studie ČSAV č. 13).


  • zaměstnání

   1958–1964 redaktor hudebních pořadů v Československém rozhlasu v Ostravě,
   1964–1972 zaměstnanec Ústavu pro hudební vědu ČSAV v Praze (v letech 1972–1990 vědecký pracovník),
   v roce 1990 odchod do penze

  • odborné a zájmové organizace

   hra na klavír


  • poznámky

   Studium si prohluboval v kurzu dodekafonické skladby u Karla Risingra a mezi lety 1968–1970 v seminářích elektroakustické hudby vedených Miloslavem Kabeláčem, Eduardem Herzogem a Vladimírem Léblem.
   K významným počinům patří i autorství padesáti hesel pro NewGrove 1 (39 hesel o soudobých českých skladatelích, spolupráce na hesle Czechoslovakia, oddíly IV a V).


  • prameny, literatura


  • osoby

   Jan Racek
   profesor Bohumír Štědroň
   profesor


  • autor


Aktualizováno: 27. 02. 2019