Internetová encyklopedie dějin města Brna

František Zita

  František Zita


  • * 13.11.1880 Čečelice (okres Mělník) – † 12.5.1946 Brno, nemocnice u sv. Anny


  • vojenský kapelník; hudební skladatel


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   byl tak populární, že stačilo na korespondenční lístek napsat úvodní takty jeho „Fanfárového pochodu“ a pošta lístek spolehlivě doručila


  • bydliště

   Brno, Mautgasse - Mýtní 15


  • vzdělání

   1886–1894 obecná škola v Čičelicích,
   základy hudby získal u lidového muzikanta Vysokomenského ve Všetatech,
   od roku 1904 navštěvoval proslulou hudební školu Tartini v Terstu

  • jiné pocty

   za nejproslulejší skladbu „Slavnostní fanfárový pochod“ (známa též jako La Trieste) z roku 1909 získal 2. cenu v soutěži o nejlepší pochod pro tehdy zřizované zeměbranecké hudby


  • dílo

   zobrazit - Bílá noc májová (tango a píseň). Brno, Stožický 1940.
   - Buben bubnatá (pochodová písnička). Já mám holku fanfárum (polka s textem pro hudbu smyčcovou). Brno, Jar. Stožický 1930.
   - Červené výložky (vojenská pochodová píseň). Brno, Jar. Stožický 1936.
   - Dneska jsem byl na výstavě (pochodová písnička). Brno, Stožický 1928.
   - Do stratosféry (valčík). Brno, Jar. Stožický 1930.
   - Dobrou noc. Gute Nacht (sousedská). Brno, Jar. Stožický 1930.
   - Fanfaren Marsch. Fanfárový pochod. Brno, Jar. Stožický 1940, znovu 1942.
   - Fanfárový pochod. Brno, Jaroslav Stožický 1945.
   - Frajeročka (tango s textem). Brno, Jar. Stožický 1933.
   - Já a moje trumpeta (pochodová píseň). Brno, Stožický 1942.
   - Já mám pro strach uděláno (pochodová písnička). Brno, Stožický 1946.
   - Lásky žár (valčík). Brno, Jar. Stožický 1930.
   - Líbat děvče není hřích (valčíková píseň). Brno, Stožický 1940.
   - Le marche de fanfares. Brno, Stožický 1940.
   - Náš jubilant. Brno, Stožický 1940.
   - Naši hoši pochod (fanfárový pochod). Brno, Jar. Stožický 1930.
   - Noci v Nizze (tango a píseň). Praha, Mojmír Urbánek 1939.
   - Pojď blíž (tango a píseň). Brno, Jar. Stožický 1934.
   - Polka selské chasy. Brno, Jaroslav Stožický 1939.
   - Sedm trubačů (pochodová písnička). Brno, Jaroslav Stožický 1925.
   - Sláva míru (pochod). Brno, Jaroslav Stožický 1945.
   - Slepičí láska (fox). Brno, Jar. Stožický 1938.
   - Ta naše muzika (pochod se zpěvem). Brno, Stožický 1935.
   - U vrbiček (valčíková píseň). Brno, Stožický 1947.
   - Vpřed (pochod). Praha, Orbis 1952.
   - Vanda Zitová zpívá (album 7 skladeb Františka Zity pro zpěv a klavír). Brno, Jaroslav Stožický 1944.
   - Zitovo album k tanci a do kroku (vydání pro jedny housle). Brno, Stožický 1940.

   Z vojenských skladeb jsou to dále např.:
   - Veselá vojna
   - Hold vlajce
   - Plukovník Šípek
   - Generál Krejčí
   - Brannosti zdar
   - Generál Hasal
   - Moje Morava
   - Pochod čs. pěšího pluku 43
   a mnohé další skladby.


  • zaměstnání

   vojenský hudebník u nově vzniklé hudby bosensko-hercegovského pluku č. 3 v Budapešti (1895–1901),
   pěší pluk č. 97 v Terstu (od roku 1902 plukovní bubeník, od roku 1912 plukovní kapelník),
   Posádková hudba Brno č. 2 (1920–1935)

  • odborné a zájmové organizace

   Ochranný svaz autorský (člen představenstva)


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 73 (vojenské oddělení, číslo hrobu neuvedeno)


  • poznámky

   Ovládal všechny nástroje smyčcové a dechové. První světovou válku prožil s plukovní hudbou pěšího pluku č. 97 na ruské frontě, do Prahy se vrátil v listopadu 1918.
   Po krátkém pobytu v nemocnici si 6. 12. 1918 podal žádost o přijetí jako vojenský kapelník, jmenován kapelníkem Posádkové hudby Brno s pozdějším označením 2 (kapelníkem Posádkové hudby Brno 1 byl Stanislav Živný). Posádková hudba Brno 2 byla od podzimu roku 1920 přidělena jako plukovní hudba v pěším pluku č. 43 v Brně, zde Zita působil jako kapelník až do konce roku 1935.
   Po skončení vojenské služby zůstal v Brně, aktivně se účastnil hudebního života jako hudebník a kapelník. Zemřel v Brně, pohřeb se konal 16. 5. 1946 (4. den povolen).


  • prameny, literatura

   zobrazit "František Zita 1880–1946"
   "Úmrtní protokol z roku 1946"


  • děti

   Vanda Zitová (občanské jméno Hrušková)


  • ulice

   Mautgasse - Mýtní
   bydliště (dnes Pionýrská)


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96
   místo posledního odpočinku


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 12. 01. 2019