Internetová encyklopedie dějin Brna

Přemysl Ježek

  PhDr. Přemysl Ježek


  • * 6.9.1914 Brno – † 4.10.2006 Brno


  • vysokoškolský učitel tělesné výchovy, historik dějin sportu, významný bibliograf české tělovýchovné a sportovní literatury, sokolský a skautský pracovník


  • bydliště

   Brno-Bystrc


  • vzdělání

   I. státní čsl. reálka v Brně (1932 maturita),
   1933–1938 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity - aprobace zeměpis-tělocvik (1976 titul PhDr. - teorie vyučování tělesné výchovy)

  • jiné pocty

   ocenění Českého olympijského výboru za celoživotní činnost v oblasti propagace myšlenek Fair play (2002)


  • dílo

   Zabýval se především historií tělovýchovy a sportu a bibliografií tělovýchovy a sportovní literatury, např.:
   - České sportovní časopisy vydávané od jejich počátků až do roku 1918. Praha 1965.
   - Česká knižní tělovýchovná literatura od první poloviny 19. století až do roku 1918. Praha 1968.
   - Česká tělovýchovná a sportovní literatura 1919–1945: biografický a encyklopedický přehled spisů, hudebnin a autorů či skladatelů. Praha 2002, 3 sv.
   - Česká tělovýchovná a sportovní literatura 1946–1953. Praha 2007 (s Jitkou Schůtovou)


  • zaměstnání

   středoškolský profesor v Litovli a v Brně,
   1950–1980 Katedra tělesné výchovy Fakulty strojní VUT Brno

  • odborné a zájmové organizace

   Sokol,
   Skaut


  • poznámky

   jeho osobní fond je uložen v Národním muzeu v Praze - Historické muzeum - Archiv tělesné výchovy a sportu


  • prameny, literatura


  • autor

   Kal


Aktualizováno: 21. 11. 2018