PhDr. Přemysl Ježek

* 6.9.1914 Brno – † 4.10.2006 Brno


vysokoškolský učitel tělesné výchovy, historik dějin sportu, významný bibliograf české tělovýchovné a sportovní literatury, sokolský a skautský pracovník


bydliště

Brno-Bystrc


vzdělání

I. státní čsl. reálka v Brně (1932 maturita),
1933–1938 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity - aprobace zeměpis-tělocvik (1976 titul PhDr. - teorie vyučování tělesné výchovy)


jiné pocty

ocenění Českého olympijského výboru za celoživotní činnost v oblasti propagace myšlenek Fair play (2002)


dílo

Zabýval se především historií tělovýchovy a sportu a bibliografií tělovýchovy a sportovní literatury, např.:
- České sportovní časopisy vydávané od jejich počátků až do roku 1918. Praha 1965.
- Česká knižní tělovýchovná literatura od první poloviny 19. století až do roku 1918. Praha 1968.
- Česká tělovýchovná a sportovní literatura 1919–1945: biografický a encyklopedický přehled spisů, hudebnin a autorů či skladatelů. Praha 2002, 3 sv.
- Česká tělovýchovná a sportovní literatura 1946–1953. Praha 2007 (s Jitkou Schůtovou)


zaměstnání

středoškolský profesor v Litovli a v Brně,
1950–1980 Katedra tělesné výchovy Fakulty strojní VUT Brno


odborné a zájmové organizace

Sokol,
Skautpoznámky

jeho osobní fond je uložen v Národním muzeu v Praze - Historické muzeum - Archiv tělesné výchovy a sportu


prameny, literatura

stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


Kal


Aktualizováno: 17. 05. 2022