doc. MUDr. Jan Müller, CSc.

* 15.4.1914 Brno – † 26.5.2004 Toronto (Kanada)


válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje; zakladatel české radiační hygieny
dítě osobnosti: Terezie Müllerová


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

byl údajně iniciátorem radiačního dozoru nad československými rentgenologickými pracovištivzdělání

židovské reformní reálné gymnázium v Brně (1932 maturita),
1932–1938 Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně (1960 habilitace pro obor radiační hygieny na FVL UK)


zaměstnání

1938–1939 dětská nemocnice v Brně,
1939–1945 lékař v nemocnicích v Londýně,
1947–1968 Ústav pracovního lékařství v Praze, Ústav hygieny práce a chorob z povolání,
Výzkumný ústav hygieny záření (1965–1968 ředitel),
v roce 1968 emigroval a usadil se v Kanadě, kde nadále působil v oboru radiační hygieny a ochrany


odborné a zájmové organizace

Společnost pracovního lékařství,
Mezinárodní komise pro radiační ochranu


poznámky

odveden do čs. zahraničního vojska 26. 5. 1943 ve Velké Británii, osobní číslo: Z; Z-429

ulice

Brněnská + Ugartova, též Ugartov (Brünner Gasse + Ugartestrasse)
bydliště (dnes Palackého třída) V mezírce + Červená (Schmalgasse + Rotgasse)
bydliště (dnes Mezírka) náměstí Rudé armády
bydliště doložené v roce 1948 (dnes Moravské náměstí)


Menš, Kal


Aktualizováno: 25. 07. 2021