Oldřich Štěrba

* 26.1.1902 Šlapanice (okres Brno-venkov) – † 16.6.1942 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo; učitelé Země moravskoslezské


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

odsouzen stanným soudem v Brně 16. 6. 1942 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a pro přípravu velezrady k trestu smrti a zabavení veškerého majetku


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Šlapanice čp. 1 (rodný dům),
Brno-Obřany, Dieselgasse - Dieselova 59


vzdělání

Učitelský ústav v Brně (1916–1920),
Vysoká škola pedagogických studií v Brně (1937–1938)


vyznamenání a pocty

Československý válečný kříž 1939 in memoriam (1946),
Junácký kříž Za vlast 1939–1945 (zlatý stupeň)


jiné pocty

jeho jméno je uvedeno v památníku v Hrabyni,
dne 16. 6. 2021 mu byl ve Šlapanicích, Brněnská 1, odhalen Kámen zmizelého


zaměstnání

učitel v Oslavanech, v Bystřici nad Olší, v Českém Těšíně, po roce 1938 v Líšni u Brna,
okresní školní inspektor v Moravských Budějovicích, od roku 1941 Zemská školní rada v Brně


odborné a zájmové organizace

skauting


hrob

hřbitov Šlapanice, sekce C, řada XIII (kenotaf)


poznámky

V roce 1920 nastoupil na učitelské místo na obecné škole v Oslavanech. Po skončení vojenské služby od 1. září 1925 učil na měšťanské škole v Bystřici nad Olší, kde se i oženil a narodil se jim první syn Oldřich. Působil zde do roku 1932, poté okresní školní inspektor v Českém Těšíně, manželka učila, narodil se jim druhý syn Jaroslav.
Na podzim roku 1938 musela celá rodina opustit Těšínsko.
Oldřich Štěrba krátce učil na měšťanské škole v Líšni u Brna, pak ustanoven okresním školním inspektorem a ředitelem měšťanské školy v Moravských Budějovicích; v roce 1941 přešel na Zemskou školní radu do Brna.
Podle vzpomínek kolegů byl velmi jemný člověk, který se nikdy nedal unést hněvem, vynikal smyslem pro pravdu, právo a spravedlnost, neustále se vzdělával, rád zpíval, hrál ochotnické divadlo. Miloval přírodu, školáky učil lásce k přírodě, podnikal s nimi četné výlety od jara do podzimu, často a vždy anonymně obdarovával nemajetné žáky. Jako pedagog vyvíjel značné úsilí v boji proti alkoholismu a kouření.
Byl činný ve skautském hnutí, sám vedl skautské oddíly (v Oslavanech, v Bystřici nad Olší), absolvoval Ústřední skautskou lesní školu v Nižboru a působil pak jako instruktor v kurzech pro skautské vedoucí.
Okupaci republiky nesl velmi těžce, zapojil se do odboje v rámci Obrany národa. Zatčen byl 24. února 1942, vězněn v Brně v Kounicových kolejích, kde byl ve druhém stanném právu 16. 6. 1942 popraven. Zpopelněn byl v Krematoriu města Brna 17. června 1942.
Ve vzpomínce Heřmana Sedláka v Líšeňských novinách se uvádí: „/.../ Rádcem líšeňského skautingu (v době okupace - Menš) byl školní inspektor Oldřich Štěrba. Jednou večer jsme s ním měli schůzku „Pod zelenou“. Choval se nezvykle, každému nám věnoval knihu. Nebylo nám jasné, co se děje. Následný den byl zatčen a už jsme jej nikdy nespatřili. /.../“
osoby

Josef Štefan
spolupráce v odboji


partneři

Anna Štěrbová (Petránková)
sňatek: 28. 1. 1928 (civilní sňatek); 27. 6. 1939 církevní sňatek v Brně (kostel neposkvrněného početí P. Marie na Křenové)
ulice

Dieselgasse - Dieselova
bydliště v době popravy (dnes Hlaváčova)


osoba na objektech

učitelé Země moravskoslezské
pamětní deska: Moravské náměstí 6/01


události

17. 6. 1942
Zápis popravených v Brně 16. 6. a 15. 6. (dodatek) 1942
v protokolu uveden pod číslem 2373 c
16. 6. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (úterý 16. června)
jeden z popravených


Menš


Aktualizováno: 13. 08. 2021