Internetová encyklopedie dějin Brna

Oldřich Štěrba

  Oldřich Štěrba


  • * 26.1.1902 Šlapanice u Brna (okres Brno-venkov) – † 16.6.1942 Brno, Kounicovy koleje


  • válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo; učitelé Země moravskoslezské


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Byl činný ve skautském hnutí, sám vedl skautské oddíly (v Oslavanech, v Bystřici nad Olší), absolvoval Ústřední skautskou lesní školu v Nižboru a působil pak jako instruktor v kurzech pro skautské vedoucí.

  • příčina úmrtí

   popraven


  • bydliště

   Brno-Obřany, Dieselgasse - Dieselova 59


  • vzdělání

   Učitelský ústav v Brně (1916–1920),
   Vysoká škola pedagogických studií v Brně (1937–1938)

  • vyznamenání a pocty

   Československý válečný kříž 1939 in memoriam (1946),
   junácký kříž Za vlast 1939–1945 (zlatý stupeň)


  • zaměstnání

   učitel v Oslavanech, v Bystřici nad Olší, v Českém Těšíně, po roce 1938 v Líšni u Brna,
   okresní školní inspektor v Moravských Budějovicích, od roku 1941 Zemská školní rada v Brně

  • odborné a zájmové organizace

   skauting


  • hrob

   hřbitov Šlapanice, sekce C, řada XIII (kenotaf)


  • poznámky

   V roce 1920 nastoupil na učitelské místo na obecné škole v Oslavanech. Po skončení vojenské služby od 1. září 1925 učil na měšťanské škole v Bystřici nad Olší, kde se i oženil a narodil se jim první syn Oldřich. Působil zde do roku 1932, poté okresní školní inspektor v Českém Těšíně, manželka učila, narodil se jim druhý syn Jaroslav.
   Na podzim roku 1938 musela celá rodina opustit Těšínsko.
   Oldřich Štěrba krátce učil na měšťanské škole v Líšni u Brna, pak ustanoven okresním školním inspektorem a ředitelem měšťanské školy v Moravských Budějovicích; v roce 1941 přešel na Zemskou školní radu do Brna.
   Podle vzpomínek kolegů byl velmi jemný člověk, který se nikdy nedal unést hněvem, vynikal smyslem pro pravdu, právo a spravedlnost, neustále se vzdělával, rád zpíval, hrál ochotnické divadlo. Miloval přírodu, školáky učil lásce k přírodě, podnikal s nimi četné výlety od jara do podzimu, často a vždy anonymně obdarovával nemajetné žáky. Jako pedagog vyvíjel značné úsilí v boji proti alkoholismu a kouření.
   Okupaci republiky nesl velmi těžce, zapojil se do odboje v rámci Obrany národa. Zatčen byl 24. února 1942, vězněn v Brně v Kounicových kolejích, kde byl ve druhém stanném právu 16. 6. 1942 popraven. Zpopelněn byl v Krematoriu města Brna 17. června 1942.
   Ve vzpomínce Heřmana Sedláka v Líšeňských novinách se uvádí: "/.../  Rádcem líšeňského skautingu (v době okupace - Menš) byl školní inspektor Oldřich Štěrba. Jednou večer jsme s ním měli schůzku „Pod zelenou“. Choval se nezvykle, každému nám věnoval knihu. Nebylo nám jasné, co se děje. Následný den byl zatčen a už jsme jej nikdy nespatřili. /.../"


  • obrazy

   img4539.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Josef Štefan
   spolupráce v odboji


  • partneři

   Anna Štěrbová (Petránková)
   sňatek: 28. 1. 1928


  • děti

   Oldřich Štěrba
   Jaroslav Štěrba


  • ulice

   Dieselgasse - Dieselova
   bydliště v době popravy (dnes Hlaváčova)


  • osoba na objektech

   učitelé Země moravskoslezské
   pamětní deska: Moravské náměstí 6/01


  • události

   17. 6. 1942
   Zápis popravených v Brně 16. 6. a 15. 6. (dodatek) 1942
   v protokolu uveden pod číslem 2373 c
   16. 6. 1942
   Popravy ve druhém stanném právu v Brně (úterý 16. června)
   jeden z popravených


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 23. 10. 2019

Oldřich Štěrba. Fotografii poskytl syn pana Štěrby.