František Ladislav Nesvadbík

* 30.3.1860 Čehovice (okres Prostějov) – † 3.4.1939 Brno-Husovice


profesor I. české státní reálky v Brně


národnost

česká


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Znal se osobně s Masarykem, z jeho pozůstalosti se dlouho uchovávaly dvě pohlednice od Masaryka a ukazovala se pohovka, na které při jedné návštěvě u Nesvadbíků Masaryk seděl. Jako velmi dobrý zpěvák se stal blízkým přítelem Leoše Janáčka.


bydliště

Čehovice čp. 6 (rodný dům),
Uherský Brod čp. 160 (v době sňatku),
Brno Tivoli 59,
Brno-Husovice, Novotného 40


vzdělání

20. 7. 1880 maturita na Slovanském gymnáziu v Olomouci,
po maturitě vojenská služba a v roce 1882 vstup na českou část pražské univerzity, kde absolvoval filozofickou fakultu


dílo

- Katalog knihovny Českého čtenářského spolku. Brno 1907
- 50 let Českého čtenářského spolku v Brně 1861–1911. Brno, Český čtenářský spolek 1911 (?)
- Vzpomínka na Františka Sušila. Ke stému výročí jeho narozenin napsal František Ladislav Nesvadbík. In: XXIII. výroční zpráva c. k. vyšší reálné školy v Brně. Brno 1904


zaměstnání

po ukončení studií krátce učil na národní škole v Uherském Ostrohu a středních školách v Chrudimi (obchodní akademie, doloženo 1894)) a Šternberku,
1899–1926 trvale působil na 1. české reálce v Brně (jeho oborem byl český a německý jazyk)


odborné a zájmové organizace

Český čtenářský spolek v Brně (dlouholetý dobrovolný knihovník),
jeden pokoj Nesvadbíkova bytu na Tivoli 59 byl dán k dispozici pro expozici Vlastivědy moravské, v témže bytě se scházel i pěvecký sbor, který udržoval kontakty s Leošem Janáčkem,
Společnost pro zachování jeskynních krás v Moravském krasu


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 74, hrob č. 467–468


poznámky

Narodil se do početné rodiny, měl šest sourozenců.
František Ladislav Nesvadbík pocházel ze starého selského hanáckého rodu, který se na Prostějovsku doložitelně objevuje již v polovině 16. století (první zmínky jsou v opisech urbářů Tovačovského panství z roku 1567). V polovině 18. století došlo ke změně příjmení na Nesvadbík. V minulosti velmi početný rod v současné době upadá nedostatkem mužských potomků. Geneticko-genealogický výzkum provedený jedním z potomků rodu Nesvadbíků (Dr. Pavlem Mikelem) prokázal, že všichni v současné době žijící Nesvadbíci pocházejí z jednoho rodu a většina z nich také stále žije na půdě svých předků v oblasti dřívějšího Tovačovského panství.
(Informace pro naši encyklopedii doplnil pan Pavel Mikel, děkujeme.)
Pohřeb se konal 5. 4. 1939.


obrazypartneři

Anna Magdalena Nesvadbíková (Heidenreichová)
sňatek: 23. 11. 1889, Němčice nad Hanou
sourozenci

ulice

Tivoli
bydliště (dnes Jiráskova) Novotného
místo úmrtí


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


Menš, Kal


Aktualizováno: 28. 04. 2023