František Doušek

* 22.3.1871 Královo Pole (Brno)


královopolský učitel, hudebník a sokolský aktivista


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Narodil se v rodině královopolského tesařského mistra V. Douška. Kromě pedagogické profese byl mimořádně aktivní i veřejně. V roce 1896 byl zvolen do výboru Spolku mateřské školy, v letech 1896–1911 byl správcem veřejné knihovny Knihovního spolku, kde provedl v roce 1908 první katalogizaci knihovního fondu.
V letech 1910–1912 se velice zasloužil o prosazení výstavby nové školní budovy. Od roku 1912 pracoval mnoho let jako jednatel místní školní rady, v roce 1923 spoluzakládal Svaz národního osvobození a stal se jeho prvním předsedou.
Obyvatelům Králova Pole byl však znám hlavně jako výborný muzikant. Ještě jako student se stal přechodně sbormistrem pěveckého sboru Čtenářského spolku a znovu se jeho řízení ujal v roce 1897.
V roce 1903 vedl ochotnický pěvecký sbor "Muzikáři" a v roce 1907 se uskutečnil jeho návrh na přeměnu Čtenářského spolku na pěvecký spolek Lumír, jehož se stal prvním sbormistrem. V roce 1918 pak převzal po zemřelém kapelníkovi Kepákovi řízení místní "národní hudby", se kterou účinkoval na mnoha společenských (zejména sokolských) akcích. V roce 1937 odešel pro nemoc na odpočinek.


bydliště

Brno:
- Žabovřeská (dnes Berkova) č. 14
- Riegrova č. 8


zaměstnání

1894–1920 podučitel a učitel na I. obecné škole chlapecké,
1915–1917 zastupující řídící učitel na II. obecné škole chlapecké (za onemocnělého K. Kerwitzera),
1920–1937 řídící učitel na I. obecné škole chlapecké


odborné a zájmové organizace

Sokol,
Svaz národního osvobození


poznámky

V roce 1894 vstoupil jako mladý začínající kantor do Sokola, kde působil zpočátku jako jednatel. V září 1896 se pro neshody funkce jednatele vzdal a věnoval se po léta kulturní činnosti v divadelním a hudebním odboru jednoty.
V roce 1911 je dokonce pro kritiku vedení ze Sokola přechodně vyloučen, po čase je však jeho členství obnoveno. Jeho další působení v sokolské jednotě je pak již oceňováno jako veskrze pozitivní. K jeho sedmdesátinám uspořádal Sokol na jaře 1941 slavnostní večer.
(Podklady k tomuto záznamu připravil pan Ladislav Bartoš, děkujeme.)


prameny, literatura

ulice

Žabovřeská
bydliště Riegrova
bydliště


související odkazy

mapa
matriční záznam - N
MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 17562, Matrika narozených Brno-Královo Pole, Nejsvětější Trojice 1870–1876, s. 62.


Jis


Aktualizováno: 17. 03. 2019