PhDr. Jan Švábeník

* 24.6.1886 Kdousov (okres Třebíč) – † 16.3.1942 Osvětim


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


příčina úmrtí

zahynul v koncentračním táboře


bydliště

Kdousov čp. 12 (rodný dům),
Brno, Kamenná 41,
Olomouc: Křížkovského 10, Litovelská 25 (v době zatčení, dnes Riegrova 25)


vzdělání

gymnázium v Třebíči,
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (1905 – 10. 11. 1909, hlavní rig. ze zoologie a experimentální fyziky, vedlejší z filozofie)


vyznamenání a pocty

Československý válečný kříž 1939 in memoriam (udělen dne 15. 12. 1945, číslo matriky 14 772)


jiné pocty

Kámen zmizelého (odhalen 18. 11. 2019 v Olomouci, Křížkovského 512/10)


dílo

- Příspěvky k anatomii a histologii Nematomorph. Praha, Královská Česká společnost nauk 1909 (Téma zpracoval jako svou disertační práci -Menš).
- Parasitismus a metamorfosa druhu gordius tolosanus duj.


zaměstnání

gymnázium Valašské Meziříčí,
gymnázium Břeclav,
učitelský ústav v Brně (doloženo v roce 1922),
Státní koedukační ústav učitelský v Olomouci (od roku 1935 ředitel ústavu)


odborné a zájmové organizace

Slovácký krúžek v Břeclavi,
Klub českých turistů,
Královská česká společnost nauk,
Sokol (člen),
Národní jednota (funkcionář)


poznámky

PhDr. Jan Švábeník učil přírodní vědy a fyziku na nižším stupni gymnázia ve Valašském Meziříčí a v Břeclavi.
Byl velmi společenský, miloval hudbu, koncerty, divadlo, plesy. Jako člen Slováckého krúžku v Břeclavi, kde zpíval a tančil, poznal Miladu Valentovou, se kterou se oženil. V Brně vyučoval na učitelském ústavu biologii a pedagogiku (zde mimo jiné učil i herce Karla Högra). V roce 1935 byl přeložen do Olomouce jako ředitel tamního učitelského ústavu. V Olomouci byl 3. 10. 1941 zatčen gestapem „jako šovinistický Čech, člen Sokola, funkcionář Národní jednoty a spolupracovník prof. Haderky.“
Po převezení do Brna vězněn v Kounicových kolejích, odkud byl 5. 3. 1942 transportován do Osvětimi. Zde 16. 3. 1942 v 15.30 hodin zemřel, jak se uvádí v úmrtním listu datovaném v Osvětimi 10. 4. 1942; příčina smrti neuvedena.
(Životopis upřesnila a obrazovou dokumentaci poskytla 24. 2. 2009 čtenářka naší encyklopedie paní Marie Pokorná, děkujeme.)
osoby

partneři

Milada Švábeníková (Valentová)
sňatek: 26. 8. 1922, Břeclav
ulice

Kamenná
bydliště doložené v roce 1922


osoba na objektech

učitelé Země moravskoslezské
pamětní deska: Moravské náměstí 6/01


Menš


Aktualizováno: 24. 02. 2020