Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Švábeník

  PhDr. Jan Švábeník


  • * 24.6.1886 Kdousov (okres Třebíč) – † 16.3.1942 Osvětim


  • válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • příčina úmrtí

   zahynul v koncentračním táboře


  • bydliště

   Kdousov čp. 12 (rodný dům),
   Brno, Kamenná 41,
   Olomouc: Křížkovského 10, Litovelská 25 (v době zatčení, dnes Riegrova 25)


  • vzdělání

   gymnázium v Třebíči,
   Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (1905 – 10. 11. 1909, hlavní rig. ze zoologie a experimentální fyziky, vedlejší z filozofie)

  • vyznamenání a pocty

   Československý válečný kříž 1939 in memoriam (udělen dne 15. 12. 1945, číslo matriky 14 772)

  • jiné pocty

   Kámen zmizelého (odhalen 18. 11. 2019 v Olomouci, Křížkovského 512/10)


  • dílo

   - Příspěvky k anatomii a histologii Nematomorph. Praha, Královská Česká společnost nauk 1909 (Téma zpracoval jako svou disertační práci -Menš).
   - Parasitismus a metamorfosa druhu gordius tolosanus duj.


  • zaměstnání

   gymnázium Valašské Meziříčí,
   gymnázium Břeclav,
   učitelský ústav v Brně (doloženo v roce 1922),
   Státní koedukační ústav učitelský v Olomouci (od roku 1935 ředitel ústavu)

  • odborné a zájmové organizace

   Slovácký krúžek v Břeclavi,
   Klub českých turistů,
   Královská česká společnost nauk,
   Sokol (člen),
   Národní jednota (funkcionář)


  • poznámky

   PhDr. Jan Švábeník učil přírodní vědy a fyziku na nižším stupni gymnázia ve Valašském Meziříčí a v Břeclavi.
   Byl velmi společenský, miloval hudbu, koncerty, divadlo, plesy. Jako člen Slováckého krúžku v Břeclavi, kde zpíval a tančil, poznal Miladu Valentovou, se kterou se oženil. V Brně vyučoval na učitelském ústavu biologii a pedagogiku (zde mimo jiné učil i herce Karla Högra). V roce 1935 byl přeložen do Olomouce jako ředitel tamního učitelského ústavu. V Olomouci byl 3. 10. 1941 zatčen gestapem „jako šovinistický Čech, člen Sokola, funkcionář Národní jednoty a spolupracovník prof. Haderky.“
   Po převezení do Brna vězněn v Kounicových kolejích, odkud byl 5. 3. 1942 transportován do Osvětimi. Zde 16. 3. 1942 v 15.30 hodin zemřel, jak se uvádí v úmrtním listu datovaném v Osvětimi 10. 4. 1942; příčina smrti neuvedena.
   (Životopis upřesnila a obrazovou dokumentaci poskytla 24. 2. 2009 čtenářka naší encyklopedie paní Marie Pokorná, děkujeme.)


  • obrazy

   img8490.jpg img8486.jpg img8487.jpg img8488.jpg img8489.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Karel Höger
   žák


  • partneři

   Milada Švábeníková (Valentová)
   sňatek: 26. 8. 1922, Břeclav


  • rodiče

   František Švábeník
   Terezie Švábeníková (Robíčková)


  • sourozenci

   Františka Švábeníková
   Marie Švábeníková
   Karel Švábeník
   František Švábeník


  • ulice

   Kamenná
   bydliště doložené v roce 1922


  • osoba na objektech

   učitelé Země moravskoslezské
   pamětní deska: Moravské náměstí 6/01


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 24. 02. 2020

Jan Švábeník. Obrazovou dokumentaci poskytla paní Marie Pokorná, děkujeme.