JUDr. Theodor Nussbaum

* 29.12.1880 Boskovice (okres Blansko) – † 31.10.1965 Uherské Hradiště


rada Nejvyššího soudu (v letech 1940 druhý a 1944 první prezident), člen Ústavního soudu ČSR


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

celá rodina se hlásila vždy k české národnosti (sčítání obyvatel v roce 1900), zápisy v matrice narození i sňatkové jsou psány česky


bydliště

Boskovice čp. 76/3 (rodný dům),
Slavkov u Brna (doloženo v roce 1910),
Brno:
- Eichhorngasse (dnes Veveří) 57
- náměstí Aloise Konečného 1


vzdělání

První české gymnasium v Brně (1899 maturita),
Právnická fakulta vídeňské univerzity


dílo

v odborné publikační činnosti se věnoval právu


zaměstnání

do justiční služby vstoupil v roce 1903,
c. k. okresní soudce ve Slavkově u Brna (doloženo v roce 1910),
od roku 1923 člen Nejvyššího soudu,
od roku 1937 senátní prezident, vykonával úřad druhého prezidenta Nejvyššího soudu a ústavního soudce do roku 1948, poté předčasně penzionován


odborné a zájmové organizace

předseda moravsko-slezského odboru Československé Myslivecké jednoty,
Jednota českých právníků,
Právnická jednota moravská (od roku 1947 starosta)


hrob

urna uložena na hřbitově v Uherském Hradišti-Mařaticích
partneři

Irena Nussbaumová (Kancnýřová)
sňatek: 6. 2. 1910, Brno (kostel sv. Tomáše)
ulice

náměstí Aloise Konečného
bydliště doložené v roce 1933 (dnes Konečného náměstí) Eichhorngasse
bydliště doložené v roce 1900 (dnes Veveří)Menš, Kal


Aktualizováno: 18. 09. 2022