Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Očka

  Jan Očka


  • * 6.1.1874 Uherské Hradiště


  • majitel pekařského závodu; družstevní pracovník živnostenský


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • odborné a zájmové organizace

   viceprezident Obchodní a živnostenské komory v Brně,
   předseda Společenstva pekařů, odbočka Brno,
   předseda Velkonákupní ústředny Svazu pekařů v Brně,
   místopředseda Ústředního svazu družstev živnostníků pro Moravu-Slezsko,
   místopředseda Svazu čs. mistrů pekařských,
   člen Státní rady živnostenské,
   cenzor Národní banky československé


  • prameny, literatura


  • ulice

   Jezuitská
   v domě č. 5/7 sídlo pekařského závodu


  • související odkazy

   mapa
   matriční záznam - N
   MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 12061, Matrika narozených Uherské Hradiště 1862–1879, s. 132.


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 05. 01. 2014