Ing. Milan Vuletič

* 21.2.1886 Zagreb (Chorvatsko) – † 23.2.1927 Brno, sanatorium


redaktor Lidových novin, honorární konzul Království Jugoslávie


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


příčina úmrtí

náhlé úmrtí (chřipka)


bydliště

Záhřeb,
Brno:
- Silniční 5
- Nová 61


vzdělání

1905/1906–1906/1907 technická vysoká škola ve Štýrském Hradci,
1911/1912–1913/1914 německá technická vysoká škola v Brně,
1916/1917 Česká vysoká škola technická v Brně - odbor stavebního inženýrství (2. státní zkouška 20. 5. 1919)


odborné a zájmové organizace

starosta Spolku posluchačů inženýrství (od roku 1917),
podílel se na vzniku Akademické menzy, byl prvním jednatelem spolku,
Akademsko družstvo Jugoslavia v Brně (druhý předseda spolku)


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 77, řada 7, hrob č. 560


poznámky

Před první světovou válkou přišel do Brna, protože pro své slovanství byl vyloučen ze všech německých vysokých škol v Rakousku. Jako politicky nespolehlivý byl během první světové války degradován, poslán na frontu a vězněn.
Po válce získal čs. občanství. „Státní občanství čs. přislíbeno výnosem Zemské správy politické na Moravě ze dne 10. 4. 1923 č. 38644/X s podmínkou, že předloží listinu o propuštění z dřívějšího státního svazku do 31. 12. 1925; zdejší číslo 61 380/23. Státní občanství čsl. uděleno výnosem Zemské správy politické v Brně ze dne 17. 11. 1923, č. 141023/X; zdejší číslo 199155/23. Státoobčanskou přísahu složil dne 28. listopadu 1923“.
Pohřeb se konal 25. 2. 1927; protože zemřel v sanatoriu, které patřilo k farnosti Brno-Zábrdovice, byl zemřelý z této farnosti propuštěn k pohřbení u sv. Tomáše v Brně.
partneři


ulice

Silniční
bydliště (dnes Hybešova) Newgasse
bydliště (dnes Lidická) Parkstrasse - Sadová
místo úmrtí v sanatoriu, Sadová 38 (dnes Drobného)


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

19. 5. 1917
Založení spolku Mensa Akademická českých vysokých škol brněnských
první jednatel spolkuMenš, blat


Aktualizováno: 17. 06. 2020