Ing. Jan Fráňa

* 31.12.1907 Brno


válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Malý Jan neuměl německy, když začal chodit do školy v Božicích, děti se mu posmívaly a říkaly mu „Pémák“, ale během krátké doby se velkým úsilím jazyk naučil.


bydliště

Ivančice,
Božice


vzdělání

obecná škola v Ivančicích (od září 1913, pouze první rok).
německá obecná škola v Božicích (od dubna 1914),
měšťanská škola ve Znojmě


poznámky

Již před druhou světovou válkou pracoval od roku 1935 v africkém Dakaru. Po začátku války narukoval nejdříve ke 4. pluku francouzského koloniálního dělostřelectva, od února 1940 přešel do Agde.
V květnu 1940 byl odvelen na vojenské oddělení čs. konzulátu v Marseille, zde v červnu 1940, když se hroutila fronta, sám musel spálit písemný archív s kartotékou čs. dobrovolníků, aby nepadl do rukou Němců.
Po příjezdu do Velké Británie sloužil v čs. smíšené brigádě v Cholmondeley a ve Walton Hallu jako osvětový důstojník. Koncem roku 1943 odjel znovu do Afriky, kde se v Káhiře podílel jako komerční atašé na vypracování plánu exportu zboží z Československa do Egypta, Palestiny, Sýrie apod. Ke konci života žil na Kanárských ostrovech, ale do Ivančic psal dopisy a posílal krátké příspěvky do místního zpravodaje.


prameny, literatura

Ostatní literatura

"Ivančice. Dějiny města"


Menš


Aktualizováno: 02. 08. 2014