Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Fráňa

  Ing. Jan Fráňa


  • * 31.12.1907 Brno


  • válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Malý Jan neuměl německy, když začal chodit do školy v Božicích, děti se mu posmívaly a říkaly mu „Pémák“, ale během krátké doby se velkým úsilím jazyk naučil.


  • bydliště

   Ivančice,
   Božice


  • vzdělání

   obecná škola v Ivančicích (od září 1913, pouze první rok).
   německá obecná škola v Božicích (od dubna 1914),
   měšťanská škola ve Znojmě


  • poznámky

   Již před druhou světovou válkou pracoval od roku 1935 v africkém Dakaru. Po začátku války narukoval nejdříve ke 4. pluku francouzského koloniálního dělostřelectva, od února 1940 přešel do Agde.
   V květnu 1940 byl odvelen na vojenské oddělení čs. konzulátu v Marseille, zde v červnu 1940, když se hroutila fronta, sám musel spálit písemný archív s kartotékou čs. dobrovolníků, aby nepadl do rukou Němců.
   Po příjezdu do Velké Británie sloužil v čs. smíšené brigádě v Cholmondeley a ve Walton Hallu jako osvětový důstojník. Koncem roku 1943 odjel znovu do Afriky, kde se v Káhiře podílel jako komerční atašé na vypracování plánu exportu zboží z Československa do Egypta, Palestiny, Sýrie apod. Ke konci života žil na Kanárských ostrovech, ale do Ivančic psal dopisy a posílal krátké příspěvky do místního zpravodaje.


  • prameny, literatura

   Ostatní literatura
   "Ivančice. Dějiny města"


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 02. 08. 2014