ThDr. Metoděj Marvan

* 4.7.1875 Tišnovská Nová Ves (okres Brno-venkov) – † 10.5.1943 Brno


římskokatolický kněz a docent církevního práva, pověřený vytvořením stanov Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje, dlouholetý zpovědník a rádce sester


bydliště

Tišnovská Nová Ves čp. 2 (rodný dům),
Brno, Petrov 7


vzdělání

První české gymnázium v Brně (1893 maturita),
poté vstoupil do kněžského semináře (7. 11. 1897 byl vysvěcen v Brně na kněze),
v roce 1900 odjel do Říma, kde na Akademii svatého Tomáše studoval křesťanskou filozofii


dílo

- Církevní jmění. Brno, Theologický ústav 1915.
- Manželství podle codexu. Brno 1923.


zaměstnání

po vysvěcení na kněze nastoupil na místo kaplana v Měříně, pak v Brtnici,
po návratu ze studií v Římě 1902 (doktorát filozofie) působil jako kaplan ve Slavkově (po třech měsících se stal prefektem v chlapeckém semináři v Brně - asi v roce 1903 přijal funkci regenta semináře),
současně působil jako výpomocný učitel na prvním českém brněnském gymnáziu (v letech 1902–1905),
po několika letech (doložen jako regens chlapeckého semináře ještě v roce 1910) byl z tohoto úřadu uvolněn, stal se knihovníkem a vicesuperiorem v alumnátě (v letech 1919–1933) a docentem církevního práva,
v letech 1927–1943 zastával funkci biskupského komisaře,
v roce 1933 byl jmenován sídelním kanovníkem sídelní královské kapituly v Brněpoznámky

Byl nadaný, toužil po dalším studiu, ale teprve na naléhání svých přátel požádal brněnského biskupa o umožnění vyššího vzdělání. V té době dostal biskup nabídku, aby obsadil uvolněné místo kaplana v římské koleji Anima. Kaplani Animy mohli v Římě studovat filozofii nebo církevní právo; jejich povinností bylo zpovídat a kázat pro německy mluvící věřící. Jelikož Marvan mluvil velmi dobře německy, místo dostal. Roku 1900 odjel do Říma, kde na Akademii svatého Tomáše studoval křesťanskou filozofii.

Metoděj Marvan byl známý nejen jako výborný znalec církevního práva, ale i jako velmi laskavý člověk. Proto jej Matka zakladatelka Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje Marie Růžena Nesvadbová (ještě jako dominikánka sestra Cecilie) požádala o vytvoření řeholních stanov pro vznikající kongregaci. Marvan její žádosti rád vyhověl; vedle sepsání stanov se věnoval sestrám jako jejich duchovní vůdce, zpovědník, rádce a pomocník.
Pohřeb se konal 13. 5. 1943 (4. den povolen).osoby

Václav Štursa
M. Marvan byl jedním ze svědků při sňatku V. Štursysourozenci

ulice

Petrov
bydliště a místo úmrtí


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


Ma


Aktualizováno: 08. 06. 2019