Internetová encyklopedie dějin Brna

Metoděj Marvan

  ThDr. Metoděj Marvan


  • * 4.7.1875 Tišnovská Nová Ves (okres Brno-venkov) – † 10.5.1943 Brno


  • římskokatolický kněz a docent církevního práva, pověřený vytvořením stanov Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje, dlouholetý zpovědník a rádce sester


  • bydliště

   Tišnovská Nová Ves čp. 2 (rodný dům),
   Brno, Petrov 7


  • vzdělání

   První české gymnázium v Brně (1893 maturita),
   poté vstoupil do kněžského semináře (7. 11. 1897 byl vysvěcen v Brně na kněze),
   v roce 1900 odjel do Říma, kde na Akademii svatého Tomáše studoval křesťanskou filozofii


  • dílo

   - Církevní jmění. Brno, Theologický ústav 1915.
   - Manželství podle codexu. Brno 1923.


  • zaměstnání

   po vysvěcení na kněze nastoupil na místo kaplana v Měříně, pak v Brtnici,
   po návratu ze studií v Římě 1902 (doktorát filozofie) působil jako kaplan ve Slavkově (po třech měsících se stal prefektem v chlapeckém semináři v Brně - asi v roce 1903 přijal funkci regenta semináře),
   současně působil jako výpomocný učitel na prvním českém brněnském gymnáziu (v letech 1902–1905),
   po několika letech (doložen jako regens chlapeckého semináře ještě v roce 1910) byl z tohoto úřadu uvolněn, stal se knihovníkem a vicesuperiorem v alumnátě (v letech 1919–1933) a docentem církevního práva,
   v letech 1927–1943 zastával funkci biskupského komisaře,
   v roce 1933 byl jmenován sídelním kanovníkem sídelní královské kapituly v Brně


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96


  • poznámky

   Byl nadaný, toužil po dalším studiu, ale teprve na naléhání svých přátel požádal brněnského biskupa o umožnění vyššího vzdělání. V té době dostal biskup nabídku, aby obsadil uvolněné místo kaplana v římské koleji Anima. Kaplani Animy mohli v Římě studovat filozofii nebo církevní právo; jejich povinností bylo zpovídat a kázat pro německy mluvící věřící. Jelikož Marvan mluvil velmi dobře německy, místo dostal. Roku 1900 odjel do Říma, kde na Akademii svatého Tomáše studoval křesťanskou filozofii.

   Metoděj Marvan byl známý nejen jako výborný znalec církevního práva, ale i jako velmi laskavý člověk. Proto jej Matka zakladatelka Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje Marie Růžena Nesvadbová (ještě jako dominikánka sestra Cecilie) požádala o vytvoření řeholních stanov pro vznikající kongregaci. Marvan její žádosti rád vyhověl; vedle sepsání stanov se věnoval sestrám jako jejich duchovní vůdce, zpovědník, rádce a pomocník.
   Pohřeb se konal 13. 5. 1943 (4. den povolen).


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Václav Štursa
   M. Marvan byl jedním ze svědků při sňatku V. Štursy


  • rodiče

   Tomáš Marvan
   Josefa Marvanová (Tvarůžková)


  • sourozenci

   Vladimír Marvan


  • ulice

   Petrov
   bydliště a místo úmrtí


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • autor

   Ma


Aktualizováno: 08. 06. 2019