Internetová encyklopedie dějin Brna

Antonín Opluštil

  Antonín Opluštil


  • * 24.4.1914 Opava – † 3.8.1989 Brno


  • knihovník a pedagog


  • národnost

   česká


  • bydliště

   Opava, Lysice, Brno


  • vzdělání

   učitelský ústav v Opavě (ukončeno v roce 1933),
   absolvent čtyřtýdenního státního knihovnického kurzu (1946)


  • zaměstnání

   pedagog na měšťanské škole v Píšti (a dále na mnoha menších školách na severní Moravě),
   pedagog na reálných gymnáziích v Jeseníku a Krnově (po roce 1945),
   učitel v Lysicích (od roku 1948),
   zástupce ředitele základní devítileté školy v Lysicích (1953–1964),
   knihovník a zakladatel veřejné knihovny v Lysicích (od roku 1949),
   vedoucí metodického oddělení v Krajské knihovně v Brně (od roku 1964),
   ředitel Knihovny Jiřího Mahena v Brně (1966–1975),
   v roce 1975 odchod do penze - i nadále byl knihovníkem na různých pobočkách Knihovny Jiřího Mahena v Brně


  • poznámky

   Aktivně působil v odborných komisích městského a krajského charakteru, zapojil se do činnosti ústředních knihovnických poradních orgánů a aktivů. Jeho zásluhy byly oceněny řadou uznání. Dlouhá léta byl členem redakční rady časopisu Čtenář.


  • prameny, literatura


  • autor


Aktualizováno: 31. 07. 2013