Internetová encyklopedie dějin Brna

Věra Slavíková

  PhDr. Věra Slavíková


  • * 30.9.1922 Těmice u Hodonína – † 25.5.2006 Brno


  • knihovnice a pedagožka


  • rodné jméno

   Petříková

  • národnost

   česká


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   praxe v Universitní knihovně v Praze (konec 40. let 20. století),
   knihovnice ve Státní studijní knihovně U věže v Liberci (1947–1950),
   vedoucí metodického kabinetu v Krajské lidové knihovně v Jihlavě (od roku 1955),
   metodička v Krajské lidové knihovně v Brně (od roku 1960),
   vedoucí oddělení politické a společenskovědní literatury v Krajské lidové knihovně v Brně (do roku 1962),
   pedagožka na Střední knihovnické škole v Brně (nejprve externě, od roku 1961 jako řádná profesorka),
   opět vedoucí metodicko-bibliografického odboru v Knihovně Jiřího Mahena v Brně (1971–1977)


  • poznámky

   Podílela se na zpracování svozu německé sudetské literatury, z něhož vznikla čtvrtmilionová sbírka sudetik, která byla zničena při pozdějším požáru.
   Dalšími jejími úkoly bylo kompletování edic a ročníků časopisů, jmenný a věcný popis.
   Podporovala vytvoření sítě veřejných knihoven, která vznikla sloučením lidových knihoven s knihovnami vědeckými. Byla přesvědčena, že návaznost lidových knihoven na vědeckou knihovnu přispěje ke zkvalitňování činnosti tohoto nejrozšířenějšího typu našich knihoven.
   V pedagogické činnosti byla propagátorkou nových typů studia jako bylo dvouleté nástavbové studium pro informační pracovníky na středních knihovnických školách a třísemestrové pomaturitní studium pro absolventy středních knihovnických škol.


  • prameny, literatura


  • autor


Aktualizováno: 20. 05. 2020