Major Bedřich Pokorný

* 6.3.1904 Brno – † 31.3.1968 Kanice (okres Brno-venkov)


zpravodajský důstojník, zemský velitel Sboru národní bezpečnosti, přednosta Obranného zpravodajství, přednosta správy Táborů nucených prací, zástupce velitele StB, jeden z „Gottwaldových mužů“ února 1948


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


bydliště

Brno:
- Bei der Aussicht - Na vyhlídce 35
- V aleji 8

Praha, Cukrovarská 43


vzdělání

1910–1916 základní škola,
1916–1920 nižší gymnázium,
1920–1924 obchodní akademie (studium zakončeno maturitou),
1924–1926 Vojenská akademie v hranicích na Moravě,
1926–1927 Jednoroční důstojnická aplikační škola pro pěší vojsko v Milovicích,
1934 zpravodajský kurz při Zemském vojenském velitelství v Košicích


zaměstnání

1934–1939 zpravodajský důstojník Československé armády,
1939–1945 aktuárský tajemník revizní komise při brněnské odbočce Ministerstva financí,
26. 4. 1945 – 15. 5. 1945 velitel SNB Brno-město,
16. 5. 1945 – 2. 7. 1945 zemský velitel SNB na Moravě,
3. 7. 1945 – 14. 1. 1946 zástupce přednosty OBZ-MV,
15. 1. 1946 – 3. 11. 1946 přednosta OBZ-MV,
3. 11. 1946 – 2. 2. 1948 referent OBZ-MV pro Slovensko,
3. 2. 1948 – duben 1948 legační rada na čs. velvyslanectví ve Vídni,
duben 1948 – prosinec 1948 zástupce přednosty odboru MV pro politické zpravodajství,
1. 1. 1949 – 28. 1. 1951 přednosta tzv. skup. BAc (zástupce velitele StB),
9. 10. 1949 – 28. 1. 1951 přednosta správy Táborů nucených prací


politická orientace

od 27. 4. 1945 člen KSČ


odborné a zájmové organizace

v dobách 1. československé republiky se pravidelně stýkal s uměleckou inteligencí,
byl pokladníkem brněnské frakce Devětsilu


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 18, řada 1, hrob č. 54


poznámky

Dne 1. 10. 1924 nastoupil základní vojenskou službu u 31. pěšího pluku v Jihlavě. Jeho nadřízení jej záhy navrhli k dalšímu studiu na Vojenské akademii v Hranicích na Moravě, po absolvování dalších speciálních kurzů se stal zpravodajským důstojníkem v Michalovcích, Košicích a Prešově se zaměřením proti Maďarsku.
Od března 1939 se zapojil do odboje, rozšiřoval letáky a protiněmecké tiskoviny. Jeho odbojová činnost však byla později zpochybňována a Pokorného skutečné aktivity v období Protektorátu jsou dodnes předmětem mnoha diskusí.
Konec války strávil se svou rodinou v rozestavěném železničním tunelu v Cacovicích, na místě zorganizoval národní výbor a prohlásil se jeho předsedou. Ihned po osvobození vstoupil do KSČ a získal vysokou funkci velitele Národní bezpečnostní stráže v Brně a zemského velitele SNB na Moravě, byl rovněž jedním z organizátorů divokého odsunu německého obyvatelstva dne 31. 5. 1945, tzv. brněnského Pochodu smrti. Krátce nato byl ministrem vnitra Noskem povolán do Prahy, kde konspirační činností aktivně přispěl k únorovému převratu roku 1948 a díky svému závratnému kariérnímu růstu se postupně stal jednou z nejmocnějších a nejobávanějších postav komunistické Státní bezpečnosti.
Dne 28. 1. 1951 byl mjr. Bedřich Pokorný na základě podezření z dřívější spolupráce s gestapem a z protistátní činnosti zbaven na příkaz ministra národní bezpečnosti L. Kopřivy všech funkcí, zatčen a dán do vazby. Dne 23. 12. 1953 byl Nejvyšším soudem uznán vinným z trestného činu sabotáže a odsouzen k trestu odnětí svobody v délce trvání 16 let. Na základě rozhodnutí prezidenta republiky mu byl po pěti a půl letech zbytek trestu prominut, následovala rehabilitace a opětovné přijetí do řad KSČ. Události Pražského jara jej zcela zdrtily, dne 31. 3. 1968 byl nalezen oběšený v lese nedaleko Kanic.
(Osobnost Bedřicha Pokorného pro naši encyklopedii kompletně zpracoval a dne 31. 10. 2011 poskytl pan Jiří Skoupý. Děkujeme.)prameny, literatura

osoby

Milada Třískalová-Vašová
M Třískalová-Vašová byla sekretářkou Bedřicha Pokorného

ulice

Bei der Aussicht - Na vyhlídce
bydliště (dnes Vyhlídka) V aleji
bydliště (dnes třída Kpt. Jaroše)


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


Menš


Aktualizováno: 01. 03. 2020