PhDr. Ladislav Řezníček

* 17.5.1896 Třebíč – † 18.1.1962 Brno


knihovník a redaktor


národnost

česká


bydliště

Brno, Mášova 18 (1948)


vzdělání

studium na klasickém gymnáziu v Třebíči (1915 maturita),
absolvent Státního knihovnického kurzu v Bratislavě,
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity (9. 11. 1933 titul PhDr.)


zaměstnání

po účasti na frontě v 1. světové válce - zaměstnanec na okresní zprostředkovatelně práce,
redaktor listu Jižní Morava ve Znojmě,
od roku 1923 knihovník a vedoucí městské knihovny ve Znojmě,
od roku 1939 knihovník Městské knihovny v Brně, později vedoucí,
v roce 1957 odchod do penze


odborné a zájmové organizace

redaktor časopisu Jiskra (později jej sloučil s listem Jižní Morava),
člen Spolku československých knihovníků a jejich přátel v Praze (od roku 1929),
člen výboru Ústředního spolku československých knihovníkůpoznámky

Do Městské knihovny v Brně ho přivedl Jiří Mahen a po Mahenově tragické smrti v květnu 1939 se této knihovny také ujal.
Po 2. světové válce věnoval pozornost dobudování základní evidence fondů, evidenci čtenářů na jednodušším základě, aktivizaci činnosti poboček, obnově poboček zrušených za války. Jako prioritu přijal zvýšení počtu čtenářů a výpůjček.
Měl bohatou publikační činnost, přispíval do Moravskoslezské osvěty, České osvěty. Řadu článků věnoval Jiřímu Mahenovi, ke kterému se hlásil jako ke svému učiteli a rádci.
Byl literárně činný jako básník, psal i fejetony a kritiky.
osoby

Jiří Mahen
přítel


ulice

Mášova
bydliště doložené v roce 1948


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


MŠ, Kal, mát


Aktualizováno: 04. 02. 2020