Internetová encyklopedie dějin Brna

Vladimír Nováček

  Mons. ThDr. Vladimír Nováček


  • * 1.10.1918 Mohelno, okr. Třebíč – † 6.1.1999 Břeclav


  • římskokatolický kněz, apoštolský protonotář a probošt Význačné kolegiátní kapituly u sv. Václava v Mikulově; ochránce spravedlnosti Diecézního církevního soudu; válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje


  • zajímavé okolnosti

   v padesátých letech byl nespravedlivě obviněn a nezákonně vězněn


  • vzdělání

   gymnázium v Třebíči,
   1938–1944 studium bohosloví v Brně,
   poté pokračoval jako alumnus římského Nepomucena na Papežské lateránské univerzitě,
   19. 12. 1942 v Římě vysvěcen na kněze,
   1944 doktorát teologie


  • zaměstnání

   od roku 1945 byl nejprve kaplanem v Cizkrajově u Dačic, dále působil v brněnském kněžském semináři, u sv. Tomáše v Brně a v Korouhvi u Poličky,
   1960–1967 pracoval jako dělník u Okresního stavebního podniku v Třebíči,
   od roku 1967 působil v kostele u Milosrdných bratří na Starém Brně,
   1967–1971 generální vikář brněnského biskupa a děkan Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla,
   v roce 1971 jmenován proboštem kapituly v Mikulově


  • poznámky

   Když byl Řím osvobozen spojeneckými vojsky, prováděla čs. mise v létě roku 1944 odvody našich občanů do československé armády. Se souhlasem papeže Pia XII. se ke splnění občanské povinnosti k okupované vlasti přihlásili dobrovolně také čs. kněží z papežské koleje Nepomucenum.
   Dne 14. srpna 1944 spolu s dalšími čs. občany byl ThDr. Vladimír Nováček odveden do čs. armády v zahraničí. Vzhledem k válečným akcím mohli být nováčci přesunuti k čs. vojsku do Anglie až v březnu roku 1945. Po základním výcviku byl ThDr. Vladimír Nováček s ostatními spolubratry z Říma přidělen k duchovní a osvětové službě u motorot v oblasti Cambridge.
   V říjnu 1945 byli všichni přesunuti do osvobozené republiky. Po návratu do vlasti byli všichni povýšeni na podporučíky. Dne 23. listopadu 1945 byli demobilizováni. ThDr. Vladimír Nováček sloužil jako řadový voják.
   V databázi www.vuapraha.cz je uvedeno odvedení do čs. zahraničního vojska 22. 3. 1945 ve Velké Británii, osobní číslo: Z; T-4486.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   František Kulhánek
   spolubratr v kněžské službě


  • stavby

   Kostel sv. Tomáše a klášter augustiniánů-eremitů
   Moravské náměstí
   místo jeho působení v duchovní správě
   Kostel sv. Leopolda a klášter Milosrdných bratří
   Vídeňská
   místo jeho působení v duchovní správě


  • autor

   Ma, Menš


Aktualizováno: 01. 01. 2020