JUDr. Vladislav Dokoupil

* 1.5.1918 Prostějov – † 25.3.1992 Brno


knihovník


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR


zajímavé okolnosti

rodiče pracovali ve státních službách na Slovensku


bydliště

Košice,
Bratislava,
Brno (od roku 1939),
Olomouc


vzdělání

gymnázium v Košicích,
reálné gymnázium v Bratislavě (1936 maturita),
studium na Právnické fakultě Komenského univerzity v Bratislavě přerušila válka, dokončil je po válce na Masarykově univerzitě v Brně (1946 titul JUDr.),
1948 vykonal na FF UK odbornou knihovnickou zkoušku


dílo

zobrazit


zaměstnání

během války pracoval jako povozník pivovarnických skladů,
1945–1981 Univerzitní knihovna v Brně - vedoucí oddělení rukopisů a starých tisků,
i po odchodu do penze pokračoval v práci knihovníka až do roku 1989


hrob

poznámky

kromě bibliografických soupisů zpracoval historii knihtisku v Brně a na Moravě a dějiny moravských klášterních knihoven
osoby

Jaroslav Vobr
spolupracovník v MZK v Brně
stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

3. 12. 2018
Výstava Vladislav Dokoupil. Zpracování moravských klášterních knihoven.Aktualizováno: 10. 03. 2022