Encyklopedie dějin města Brna

Vladislav Dokoupil

  JUDr. Vladislav Dokoupil


  • * 1.5.1918 Prostějov – † 25.3.1992 Brno


  • knihovník


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR


  • zajímavé okolnosti

   rodiče pracovali ve státních službách na Slovensku


  • bydliště

   Košice, Bratislava, Brno (od roku 1939), Olomouc


  • vzdělání

   reálné gymnázium v Bratislavě (1936 maturita),
   studium na Právnické fakultě Komenského univerzity v Bratislavě přerušila válka, dokončil je po válce na Masarykově univerzitě v Brně (1946 titul JUDr.),
   1948 vykonal na FF UK odbornou knihovnickou zkoušku


  • dílo

   zobrazit Publikační činnost:
   - edice Bibliografie a prameny k vývoji Moravy.

   - Počátky brněnského knihtisku.

   - Soupis brněnských tisků – staré tisky do roku 1800.

   - Soupisy tisků 16. století v Universitní knihovně v Brně, 1-9, 1955–1977 (od sv. 5 s J. Vobrem).

   - Soupis komenian Universitní knihovny v Brně, 1957.

   - Soupis rukopisů knihovny augustiniánů na Starém Brně, 1957.

   - Soupis rukopisů mikulovské dietrichsteinské knihovny, 1958.

   - Soupis rukopisů z knihovny minoritů v Brně, františkánů v Moravské Třebové a premonstrátů v Nové Říši, 1959.

   - Soupis rukopisů knihovny benediktinů v Rajhradě, 1966.

   - Katalóg slovacikálnych kníh do roku 1800 Univerzitnej knižnice v Brně, Martin 1969.

   - Soupis prvotisků z fondu Univerzitní knihovny v Brně, 1970.

   - Neznámé brněnské prvotisky. In Knihtisk a kniha v českých zemích od husitství do Bílé hory, 1970, s. 63 an.

   - Dějiny moravských klášterních knihoven ve správě Universitní knihovny v Brně, 1972.

   - Počátky brněnského knihtisku-prvotisky, 1974.

   - Soupis brněnských tisků – staré tisky do roku 1800, 1978.

   - 500 let knihtisku v Brně 1486–1986, 1986 (s J. Kubíčkem a M. Riedlem).


  • zaměstnání

   1945–1981 Univerzitní knihovna v Brně - vedoucí oddělení starých rukopisů a starých tisků,
   i po odchodu do penze pokračoval v práci knihovníka až do roku 1989


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 88, hrob č. 3–4


  • poznámky

   kromě bibliografických soupisů zpracoval historii knihtisku v Brně a na Moravě a dějiny moravských klášterních knihoven


  • obrazy

   Vladislav Dokoupil. Zdroj: sck.sdruk.cz.


  • prameny, literatura

   zobrazit "Vzpomínka na Vladislava Dokoupila"
   "Slovník českých knihovníků - Vladislav Dokoupil"


  • osoby

   Jaroslav Vobr
   spolupracovník v MZK v Brně


  • partneři

   Libuše Dokoupilová (Kubištová)


  • děti

   Vladislav Dokoupil ml.
   Pavel Dokoupil


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96
   místo posledního odpočinku


  • autor


Aktualizováno: 22. 03. 2018

Vladislav Dokoupil. Zdroj: sck.sdruk.cz.