Jan (John) Ogilvie, SI

* 1579 Banffshire (Skotsko) – † 10.3.1615 Glasgow (Skotsko)


jezuita, katolický kněz, mučedník


národnost

skotská


vzdělání

v roce 1593 byl poslán na studia do Evropy a v sedmnácti letech se stal katolíkem,
studoval v Douai, Lovani, Řezně, Olomouci a v Brně, kde vstoupil do jezuitského noviciátu (1599),
po několikaletém pobytu ve štýrském Grazu a ve Vídni dokončil v Olomouci studium teologie (1609–1610),
kněžské svěcení přijal v Paříži v roce 1610


jiné pocty

v roce 1976 byl prohlášen za svatého,
patron Skotska, olomoucké komunity českých jezuitů a zvláštním ochráncem studentů a pedagogů olomoucké univerzity


zaměstnání

po vysvěcení se vrátil do vlasti a působil tajně jako misionář v Edinburghu, v Londýně a v Glasgow


poznámky

Narodil se v urozené kalvínské rodině, jeho otec byl dvorním úředníkem Marie Stuartovny.
Po návratu do Skotska bydlel v Edinburgu v domě jednoho advokáta a vyučoval jeho syna. Kromě toho ale hojně navštěvoval uvězněné katolíky v žalářích.
V roce 1614 byl Jan prozrazen a z podnětu protestantského arcibiskupa zatčen. Odvážný katolík znovu a znovu odmítal přísežně se zříci své víry, a proto byl ve vězení krutě mučen. Chtěli tím dosáhnout, aby oznámil jména dalších katolíků. On však mlčel.
Ve vězení se Janovi podařilo sepsat a nakonec i propašovat ven otřesný spis o svém zatčení a mučení. Pro svou neústupnost byl nakonec za velezradu odsouzen k smrti oběšením. Rozsudek byl vykonán 10. března 1615 v Glasgow.


prameny, literatura

Www stránky

"Jan Ogilvie"

Ostatní literatura

"Denní modlitba církve"


události

22. 9. 2002
Slavnost 200. výročí posvěcení jezuitského kostela Nanebevzetí Panny Marie
absolvoval brněnský jezuitský noviciát


Ma


Aktualizováno: 24. 05. 2016