Internetová encyklopedie dějin města Brna

Jan (John) Ogilvie

  Jan (John) Ogilvie, SI


  • * 1579 Banffshire (Skotsko) – † 10.3.1615 Glasgow (Skotsko)


  • jezuita, katolický kněz, mučedník


  • národnost

   skotská


  • vzdělání

   v roce 1593 byl poslán na studia do Evropy a v sedmnácti letech se stal katolíkem,
   studoval v Douai, Lovani, Řezně, Olomouci a v Brně, kde vstoupil do jezuitského noviciátu (1599),
   po několikaletém pobytu ve štýrském Grazu a ve Vídni dokončil v Olomouci studium teologie (1609–1610),
   kněžské svěcení přijal v Paříži v roce 1610

  • jiné pocty

   v roce 1976 byl prohlášen za svatého,
   patron Skotska, olomoucké komunity českých jezuitů a zvláštním ochráncem studentů a pedagogů olomoucké univerzity


  • zaměstnání

   po vysvěcení se vrátil do vlasti a působil tajně jako misionář v Edinburghu, v Londýně a v Glasgow


  • poznámky

   Narodil se v urozené kalvínské rodině, jeho otec byl dvorním úředníkem Marie Stuartovny.
   Po návratu do Skotska bydlel v Edinburgu v domě jednoho advokáta a vyučoval jeho syna. Kromě toho ale hojně navštěvoval uvězněné katolíky v žalářích.
   V roce 1614 byl Jan prozrazen a z podnětu protestantského arcibiskupa zatčen. Odvážný katolík znovu a znovu odmítal přísežně se zříci své víry, a proto byl ve vězení krutě mučen. Chtěli tím dosáhnout, aby oznámil jména dalších katolíků. On však mlčel.
   Ve vězení se Janovi podařilo sepsat a nakonec i propašovat ven otřesný spis o svém zatčení a mučení. Pro svou neústupnost byl nakonec za velezradu odsouzen k smrti oběšením. Rozsudek byl vykonán 10. března 1615 v Glasgow.


  • prameny, literatura

   zobrazit "Jan Ogilvie"
   "Denní modlitba církve"


  • události

   22. 9. 2002
   Slavnost 200. výročí posvěcení jezuitského kostela Nanebevzetí Panny Marie
   absolvoval brněnský jezuitský noviciát


  • autor

   Ma


Aktualizováno: 24. 05. 2016