František Veselý

* 9.2.1894 Budišov (okres Třebíč) – † 18.6.1942 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo; učitelé Země moravskoslezské


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

odsouzen stanným soudem v Brně 18. 6. 1942 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a pro přípravu velezrady k trestu smrti a zabavení veškerého majetku


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Budišov čp. 6 (rodný dům),
Náměšť nad Oslavou čp. 434 (bydliště v době úmrtí)


jiné pocty

ředitel střední školy in memoriam,
jeho jméno je uvedeno na pamětní desce školy v Náměšti nad Oslavou, na pomníku obětí světových válek v Náměšti nad Oslavou a na pamětní desce obětem 2. světové války na Sokolovně v Náměšti nad Oslavou,
dále na pomníku obětí 1. a 2. světové války v Budišově


zaměstnání

učitel na Komenského škole ve Vídni (dvacet let),
odborný učitel, poté ředitel měšťanské školy v Náměšti nad Oslavou


odborné a zájmové organizace

Sokol ve Vídni


poznámky

zpopelněn v Krematoriu města Brna 19. 6. 1942, číslo kremace 5945

osoba na objektech

učitelé Země moravskoslezské
pamětní deska: Moravské náměstí 6/01


události

19. 6. 1942
Zápis popravených v Brně 18. 6. 1942
v protokolu uveden pod číslem 2411ch
18. 6. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (čtvrtek 18. června)
jeden z popravenýchMenš, LucKub


Aktualizováno: 07. 08. 2023