Internetová encyklopedie dějin Brna

Ludvík Drastich

  prof. MUDr. Ludvík Drastich


  • * 13.6.1887 Horní Lhota (Slezsko) – † 30.3.1961 Ostrava


  • profesor fyziologie na brněnské lékařské fakultě


  • zajímavé okolnosti

   objevitel konstantní koncentrace krevního barviva v červených krvinkách těch druhů, které mají bezjaderné krvinky (konstanta je někdy označována jako Drastichovo číslo)


  • bydliště

   Brno:
   - Liliová 2a
   - Mošnova 8


  • vzdělání

   1900–1904 české gymnázium v Opavě,
   1904–1907 Učitelský ústav ve Slezské Ostravě a v Opavě,
   1919–1920 mimořádný posluchač na Filozofické fakultě univerzity ve Vídni,
   1920–1925 LF MU v Brně - habilitace z fyziologie tamtéž v roce 1928, v roce 1931 rozšířena na PřF,
   1933 mimořádný a 1946 (s platností od roku 1940) řádný profesor fyziologie


  • dílo

   Mj. učebnice Lékařská fyziologie.
   Soupis jeho prací otištěn v Časopise lékařů českých, 96, 1957, s. 161.


  • zaměstnání

   učitel na obecních a měšťanských školách,
   Lékařská fakulta Masarykovy univerzity: fyziologický ústav, ústav sociálního lékařství, biologický ústav (za války v době uzavření českých vysokých škol v laboratořích Baťovy nemocnice ve Zlíně), pak opět Masarykova univerzita, a to jak lékařská, tak i přírodovědecká fakulta

  • odborné a zájmové organizace

   Československá biologická společnost v Brně (1938–1951 předseda) a v Ostravě,
   Moravská přírodovědecká společnost (místopředseda),
   Sdružení fyziologů v Brně,
   Menza akademická,
   Société de Chimie biologique,
   Association des Anatomistes


  • poznámky

   po odchodu do důchodu (1952) přesídlil do Ostravy, i tam pokračoval ve vědecké práci


  • prameny, literatura


  • partneři

   Matylda Drastichová (Vychodilová)
   sňatek: 19. 10. 1912


  • děti

   Lumír Drastich


  • ulice

   Mošnova
   bydliště


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Kal


Aktualizováno: 13. 06. 2014