Johann Traugott Laston Bartelmus


ředitel továrny
otec osobností: Eduard Bartelmus, August Bartelmus a Gottfried Traugott Felix/Traugott Bartelmus


státní příslušnost

Habsburská monarchie, Rakouské císařství


zajímavé okolnosti

Protestantský rod Bartelmusů pocházel dle rodinného povědomí ze Švédska. Někteří jeho členové se v 18. století usadili ve Slezsku.
Známou osobou je Jan Traugott Bartelmus narozený v roce 1735 v Bielsku, syn obchodníka s textilem Sigmunda Bartelmuse a jeho ženy Dorothy. V roce 1760 ukončil teologická studia ve Wittenbergu a v Lipsku a stal se nejprve pastorem v Těšíně a nakonec od roku 1784 generálním superintendantem Moravy, Slezska a Haliče. Zemřel v Těšíně v roce 1809.


bydliště

Německý/Havlíčkův Brod,
Letovice


zaměstnání

1807 ředitel mušelínové manufaktury v Zábrdovicích č. 17 (nyní část Brna),
1809–1819 ředitel bavlněné kartounky v Letovicích (okr. Svitavy)


poznámky

Podle dat narození jeho prvních dětí se narodil před rokem 1780, pravděpodobně kolem roku 1770. Byl 2x ženatý. Z prvního manželství měl 7 a z druhého 3 děti.
Prvorozený syn Karel zemřel jako dítě. Další děti, k nimž nemáme bližší údaje: Karolina ( z prvního manželství, provdaná Hlávková), Luisa (z prvního manželství, provdaná Nagy), Otto (syn z druhého manželství), Matylda (z druhého manželství, provdaná Skaláková), Berta (z druhého manželství, provdaná Navrátilová).
(Podklady k této osobnosti i jejím příbuzným připravil pan Ladislav Bartoš, děkujeme.)partneři


Jis, Jord


Aktualizováno: 30. 10. 2019