Internetová encyklopedie dějin Brna

Johann Traugott Laston Bartelmus

  Johann Traugott Laston Bartelmus  • ředitel továrny
   otec osobností: Eduard Bartelmus, August Bartelmus a Gottfried Traugott Felix/Traugott Bartelmus


  • státní příslušnost

   Habsburská monarchie, Rakouské císařství


  • zajímavé okolnosti

   Protestantský rod Bartelmusů pocházel dle rodinného povědomí ze Švédska. Někteří jeho členové se v 18. století usadili ve Slezsku.
   Známou osobou je Jan Traugott Bartelmus narozený v roce 1735 v Bielsku, syn obchodníka s textilem Sigmunda Bartelmuse a jeho ženy Dorothy. V roce 1760 ukončil teologická studia ve Wittenbergu a v Lipsku a stal se nejprve pastorem v Těšíně a nakonec od roku 1784 generálním superintendantem Moravy, Slezska a Haliče. Zemřel v Těšíně v roce 1809.


  • bydliště

   Německý/Havlíčkův Brod,
   Letovice


  • zaměstnání

   1807 ředitel mušelínové manufaktury v Zábrdovicích č. 17 (nyní část Brna),
   1809–1819 ředitel bavlněné kartounky v Letovicích (okr. Svitavy)


  • poznámky

   Podle dat narození jeho prvních dětí se narodil před rokem 1780, pravděpodobně kolem roku 1770. Byl 2x ženatý. Z prvního manželství měl 7 a z druhého 3 děti.
   Prvorozený syn Karel zemřel jako dítě. Další děti, k nimž nemáme bližší údaje: Karolina ( z prvního manželství, provdaná Hlávková), Luisa (z prvního manželství, provdaná Nagy), Otto (syn z druhého manželství), Matylda (z druhého manželství, provdaná Skaláková), Berta (z druhého manželství, provdaná Navrátilová).
   (Podklady k této osobnosti i jejím příbuzným připravil pan Ladislav Bartoš, děkujeme.)


  • prameny, literatura


  • partneři

   Monika Bartelmusová (Weissová)
   (první manželka) Alžběta Bartelmus (Enlinger)
   (druhá manželka)


  • děti

   Eduard Bartelmus
   August Bartelmus
   Gottfried Traugott Felix/Traugott Bartelmus


  • autor

   Jis, Jord


Aktualizováno: 30. 10. 2019