Eduard Bartelmus

* 28.12.1805 Německý (Havlíčkův) Brod – † 12.6.1877 Plzeň


průmyslník ve výrobě smaltovaného nádobí a vynálezce


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


zajímavé okolnosti

V době, kdy pracoval v blanenských železárnách, vynalezl zdravotně nezávadný smalt použitelný na smaltování nádobí. Zanechal služby u Salmů a vynález zužitkoval při vlastním podnikání k němuž zpravidla přibíral členy své rozvětvené rodiny.
Plzeňskou továrnu převzal synovec Moritz (nar. 5. 8. 1852, Brno), syn bratra Gottfrieda Traugott Felixe, protože syn Robert měl zájem o rozvoj elektrotechnického podniku.


bydliště

Německý (Havlíčkův) Brod,
Letovice,
Blansko,
Brno,
Nový Jáchymov u Berouna,
Plzeň


vzdělání

vystudoval farmacii a chemii (magistr farmacie)


zaměstnání

chemik v železárnách Huga Františka Salma v Blansku (do roku 1832),
továrník (od roku 1833),
v roce 1832 dostal k výrobě privilegium a roku 1833 založil za účasti svých bratrů v Brně dílnu, jež se časem změnila na významnou továrnu na smaltované nádobí (předměstí Velká Nová č. 75, nyní Lidická ulice č. 25),
do roku 1853 se zúčastnil podnikání jeho společník Wilhelm Bernardi,
v roce 1838 založil v Novém Jáchymově u Berouna další stejně zaměřený závod, ale koncem 40. let byla výroba přemístěna do Plzně v důsledku problémů s dovozem surovin,
zde v letech 1869–1870 vybudoval továrnu (smaltovnu se slévárnou), která se udržela v provozu až do roku 1948,
až do své smrti byl ředitelem plzeňské továrny


poznámky

Eduard byl druhorozený syn Johanna Traugotta Lastona Bartelmuse, který přechodně působil v Německém (Havlíčkově) Brodu a později se stal ředitelem přádelny a tkalcovny v Letovicích.
Poznámky k dalším dětem: Otto (zemřel jako dítě); Pavla, 1841–1926 (provdaná Auerbachová); Emil, 1842–1886 (zemřel svobodný); Ludvík, 1847–1879 (manželka roz. Lorenzová); Eduard, 1849–11. 4. 1876 (zemřel svobodný).
(Podklady k této osobnosti a jejím příbuzným připravil pan Ladislav Bartoš, děkujeme.)
osoby

Moriz Bartelmus
synovec a ředitel plzeňské továrny po strýcově smrti


partneři
události

1833
Založení továrny na výrobu smaltovaného nádobí
zakladatel továrny


související odkazy

Jis, Jord


Aktualizováno: 02. 12. 2018