Internetová encyklopedie dějin Brna

Eduard Bartelmus

  Eduard Bartelmus


  • * 28.12.1805 Německý (Havlíčkův) Brod – † 12.6.1877 Plzeň


  • průmyslník ve výrobě smaltovaného nádobí a vynálezce


  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


  • zajímavé okolnosti

   V době, kdy pracoval v blanenských železárnách, vynalezl zdravotně nezávadný smalt použitelný na smaltování nádobí. Zanechal služby u Salmů a vynález zužitkoval při vlastním podnikání k němuž zpravidla přibíral členy své rozvětvené rodiny.
   Plzeňskou továrnu převzal synovec Moritz (nar. 5. 8. 1852, Brno), syn bratra Gottfrieda Traugott Felixe, protože syn Robert měl zájem o rozvoj elektrotechnického podniku.


  • bydliště

   Německý (Havlíčkův) Brod,
   Letovice,
   Blansko,
   Brno,
   Nový Jáchymov u Berouna,
   Plzeň


  • vzdělání

   vystudoval farmacii a chemii (magistr farmacie)


  • zaměstnání

   chemik v železárnách Huga Františka Salma v Blansku (do roku 1832),
   továrník (od roku 1833),
   v roce 1832 dostal k výrobě privilegium a roku 1833 založil za účasti svých bratrů v Brně dílnu, jež se časem změnila na významnou továrnu na smaltované nádobí (předměstí Velká Nová č. 75, nyní Lidická ulice č. 25),
   do roku 1853 se zúčastnil podnikání jeho společník Wilhelm Bernardi,
   v roce 1838 založil v Novém Jáchymově u Berouna další stejně zaměřený závod, ale koncem 40. let byla výroba přemístěna do Plzně v důsledku problémů s dovozem surovin,
   zde v letech 1869–1870 vybudoval továrnu (smaltovnu se slévárnou), která se udržela v provozu až do roku 1948,
   až do své smrti byl ředitelem plzeňské továrny


  • poznámky

   Eduard byl druhorozený syn Johanna Traugotta Lastona Bartelmuse, který přechodně působil v Německém (Havlíčkově) Brodu a později se stal ředitelem přádelny a tkalcovny v Letovicích.
   Poznámky k dalším dětem: Otto (zemřel jako dítě); Pavla, 1841–1926 (provdaná Auerbachová); Emil, 1842–1886 (zemřel svobodný); Ludvík, 1847–1879 (manželka roz. Lorenzová); Eduard, 1849–11. 4. 1876 (zemřel svobodný).
   (Podklady k této osobnosti a jejím příbuzným připravil pan Ladislav Bartoš, děkujeme.)


  • obrazy

   img13807.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Moriz Bartelmus
   synovec a ředitel plzeňské továrny po strýcově smrti


  • partneři

   Vilemína Bartelmusová (Christová)
   sňatek: 1842 v Brně


  • děti

   Robert Bartelmus


  • rodiče

   Johann Traugott Laston Bartelmus
   Monika Bartelmusová (Weissová)


  • sourozenci

   August Bartelmus
   Gottfried Traugott Felix/Traugott Bartelmus


  • události

   1833
   Založení továrny na výrobu smaltovaného nádobí
   zakladatel továrny


  • související odkazy

   Vany a blesky


  • autor

   Jis, Jord


Aktualizováno: 02. 12. 2018

Eduard Bartelmus (obraz z roku 1853, od malíře C. A .Wanberga. (obraz se nachází v Muzeu Blansko). Zdroj: Nečasová Eva, Obrazy rodiny Bartelmusovy. In: Sborník Muzea Blansko, 2000. Snímek zaslal pan Ladislav Bartoš, děkujeme.