Internetová encyklopedie dějin Brna

Robert Bartelmus

  Ing. Robert Bartelmus


  • * 13.6.1845 Nový Jáchymov u Berouna – † 25.3.1919 Praha


  • zakladatel a majitel elektrotechnické firmy v Brně


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko, Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Ing. Robert Bartelmus založil v roce 1887 spolu s dr. Štěpánem DoubravouIng. Josefem Donátem v Brně závod na projektování, stavbu a výrobu elektrických zařízení.
   Koncem 90. let 19. století se dostala továrna do potíží a společníci byli nuceni zredukovat kapitál podniku. Z vyplacené částky si Robert Bartelmus nechal podle projektu Dušana Jurkoviče postavit vilu v Rezku u Nového Města nad Metují, v místech, kam již od roku 1882 jezdívala rodina na dovolenou. Tehdy se Jurkovič sblížil s podnikatelovou dcerou Boženou, se kterou se v roce 1903 oženil.
   V roce 1911 po roztržce se společníky Bartelmus z vedení firmy odstoupil, odešel na odpočinek a odstěhoval se s manželkou do Prahy, přičemž v podniku zanechal polovinu jmění jako 6% zúročitelný vklad.


  • bydliště

   Nový Jáchymov u Berouna,
   Plzeň,
   Praha,
   Kukleny u Hradce Králové

   od roku 1887 Brno:
   - Falkensteinerova (dnes Gorkého) č. 1
   - Nová (dnes Lidická) č. 63 (později č. 71)

   od roku 1911 Praha


  • vzdělání

   vysokoškolské studium na pražské technice ukončil v roce 1865

  • vyznamenání a pocty

   stříbrná medaile jako cena za osvětlení Jubilejní císařské výstavy v Brně v roce 1888


  • zaměstnání

   1865 inženýr u nejstarší strojírenské fy Breitfeld & Evans v Praze,
   1868 práce v cizině (Rheinische Eisenbahngesellschaft-Kolín n. Rýnem, Desgoffe-Paříž, Bable-Paříž),
   1871 konstruktér v plzeňské smaltovně Ed. Bartelmuse,
   1872 konstruktér v První českomoravské továrně na stroje, Praha-Libeň,
   1880 konstruktér v továrně na stroje Märky, Bromovský a Schulz v Kuklenách u Hradce Králové,
   1881 šéfkonstruktér v První českomoravské továrně na stroje, Praha-Libeň,
   1887 spolumajitel továrny R. Bartelmus a spol. v Brně

  • odborné a zájmové organizace

   Spolek českých inženýrů,
   Spolek českých techniků v Markrabství moravském,
   Sokol,
   Klub přátel umění, Brno


  • hrob

   Praha , Olšanské hřbitovy, hrob IV-12-129


  • poznámky

   Vlivem působení vychovatelů (např. od roku 1858 byl v Novém Jáchymově po tři roky jeho vychovatelem Miroslav Tyrš) se z něho stal český vlastenec. Během pražského pobytu se stýkal s významnými českými intelektuály, stal se členem Sokola a aktivně se účastnil veřejného života.
   V Brně se stal zakládajícím členem Sokola, byl v úzkém styku s vedoucími činiteli Vesny (Františkem Marešem, Eliškou Machovou ad.), která poskytovala vzdělání i jeho dcerám, jež se zase čile podílely na činnosti Čtenářského spolku či Dobročinného komitétu dam. Pomáhal rozvoji českého školství v Brně a jeho domácnost se stala dostaveníčkem brněnských umělců (Alois Kalvoda, bratři Mrštíkové, H. Schweiger, Frolka), vědců (archivář K. Brandl, historik dr. František Kameníček) a veřejných pracovníků (dr. Peregrin Fiša).
   Kromě dcery Boženy měl několik dalších dětí, k nimž máme jen základní údaje: Anna (1872–1884); Růžena (1874–1880); Karla (1875–1959), provdaná v roce 1898 za MUDr. Josefa Fleischera (1870–1940); Vilemína (1878), spolu s Marií z dvojčat, provdána za Ing. Traitnera; Marie (1878), spolu s Vilemínou z dvojčat, provdána za Ing. Josefa Trůnečka; Růžena (1883), spolu s Boženou z dvojčat, provdána za dr. Jaroslava Janištu.
   (Podklady k této osobnosti a jejím příbuzným připravil pan Ladislav Bartoš, děkujeme.)


  • obrazy

   img13806.jpg img21320.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Vincenc Brandl
   přítel Josef Donát
   společně založili závod na projektování, stavbu a výrobu elektrických zařízení Štěpán Doubrava
   společně založili závod na projektování, stavbu a výrobu elektrických zařízení Alois Kalvoda
   přítel František Kameníček
   přítel
   další osoby (4)...


  • partneři

   Marie Bartelmusová (Fričová)
   sňatek: 1872, Praha


  • děti

   Božena Jurkovičová (Bartelmusová)
   Karla Marie Fleischerová (Bartelmusová)


  • rodiče

   Eduard Bartelmus
   Vilemína Bartelmusová (Christová)


  • ulice

   Falkensteinerova
   bydliště (dnes Gorkého) Lidická
   bydliště


  • události

   30. 7. 1897
   Pohřeb Ph. Dr. Štěpána Doubravy
   účastník pohřbu
   1887
   Založení elektrotechnického závodu Bartelmus & spol.
   zakladatel závodu


  • související odkazy

   mapa
   Vany a blesky


  • autor

   Jis


Aktualizováno: 15. 08. 2020

Robert Bartelmus a jeho žena Marie (roz. Fričová) na fotografii z roku 1910. Zdroj: Bárta Vladimír, Bartelmusové. In: Minulostí západočeského kraje VII, Plzeň 1970. Snímek zaslal pan Ladislav Bartoš, děkujeme.