Ing. Robert Bartelmus

* 13.6.1845 Nový Jáchymov u Berouna – † 25.3.1919 Praha


zakladatel a majitel elektrotechnické firmy v Brně


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko, Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Ing. Robert Bartelmus založil v roce 1887 spolu s dr. Štěpánem Doubravou a Ing. Josefem Donátem v Brně závod na projektování, stavbu a výrobu elektrických zařízení.
Koncem 90. let 19. století se dostala továrna do potíží a společníci byli nuceni zredukovat kapitál podniku. Z vyplacené částky si Robert Bartelmus nechal podle projektu Dušana Jurkoviče postavit vilu v Rezku u Nového Města nad Metují, v místech, kam již od roku 1882 jezdívala rodina na dovolenou. Tehdy se Jurkovič sblížil s podnikatelovou dcerou Boženou, se kterou se v roce 1903 oženil.
V roce 1911 po roztržce se společníky Bartelmus z vedení firmy odstoupil, odešel na odpočinek a odstěhoval se s manželkou do Prahy, přičemž v podniku zanechal polovinu jmění jako 6% zúročitelný vklad.


bydliště

Nový Jáchymov u Berouna,
Plzeň,
Praha,
Kukleny u Hradce Králové,
od roku 1887 Brno:
- Falkensteinerova (dnes Gorkého) č. 1
- Nová (dnes Lidická) č. 63 (později č. 71),
od roku 1911 Praha


vzdělání

vysokoškolské studium na pražské technice ukončil v roce 1865


vyznamenání a pocty

stříbrná medaile jako cena za osvětlení Jubilejní císařské výstavy v Brně v roce 1888


zaměstnání

1865 inženýr u nejstarší strojírenské fy Breitfeld & Evans v Praze,
1868 práce v cizině (Rheinische Eisenbahngesellschaft-Kolín n. Rýnem, Desgoffe-Paříž, Bable-Paříž),
1871 konstruktér v plzeňské smaltovně Ed. Bartelmuse,
1872 konstruktér v První českomoravské továrně na stroje, Praha-Libeň,
1880 konstruktér v továrně na stroje Märky, Bromovský a Schulz v Kuklenách u Hradce Králové,
1881 šéfkonstruktér v První českomoravské továrně na stroje, Praha-Libeň,
1887 spolumajitel továrny R. Bartelmus a spol. v Brně


odborné a zájmové organizace

Spolek českých inženýrů,
Spolek českých techniků v Markrabství moravském,
Sokol,
Klub přátel umění, Brno


hrob

Praha , Olšanské hřbitovy, hrob IV-12-129


poznámky

Vlivem působení vychovatelů (např. od roku 1858 byl v Novém Jáchymově po tři roky jeho vychovatelem Miroslav Tyrš) se z něho stal český vlastenec. Během pražského pobytu se stýkal s významnými českými intelektuály, stal se členem Sokola a aktivně se účastnil veřejného života.
V Brně se stal zakládajícím členem Sokola, byl v úzkém styku s vedoucími činiteli Vesny (Františkem Marešem, Eliškou Machovou ad.), která poskytovala vzdělání i jeho dcerám, jež se zase čile podílely na činnosti Čtenářského spolku či Dobročinného komitétu dam. Pomáhal rozvoji českého školství v Brně a jeho domácnost se stala dostaveníčkem brněnských umělců (Alois Kalvoda, bratři Mrštíkové, H. Schweiger, Frolka), vědců (archivář K. Brandl, historik dr. František Kameníček) a veřejných pracovníků (dr. Peregrin Fiša).
Kromě dcery Boženy měl několik dalších dětí, k nimž máme jen základní údaje: Anna (1872–1884); Růžena (1874–1880); Karla (1875–1959), provdaná v roce 1898 za MUDr. Josefa Fleischera (1870–1940); Vilemína (1878), spolu s Marií z dvojčat, provdána za Ing. Traitnera; Marie (1878), spolu s Vilemínou z dvojčat, provdána za Ing. Josefa Trůnečka; Růžena (1883), spolu s Boženou z dvojčat, provdána za dr. Jaroslava Janištu.
Neměl jediného syna.
(Podklady k této osobnosti a jejím příbuzným připravil pan Ladislav Bartoš, děkujeme.)
osoby

Vincenc Brandl
přítel Josef Donát
společně založili závod na projektování, stavbu a výrobu elektrických zařízení Štěpán Doubrava
společně založili závod na projektování, stavbu a výrobu elektrických zařízení Alois Kalvoda
přítel František Kameníček
přítel
další osoby (4)...


partneři

Marie Bartelmusová (Fričová)
sňatek: 1872, Praha
ulice

Falkensteinerova
bydliště (dnes Gorkého) Lidická
bydliště


události

30. 7. 1897
Pohřeb Ph. Dr. Štěpána Doubravy
účastník pohřbu
1887
Založení elektrotechnického závodu Bartelmus & spol.
zakladatel závodu


související odkazy

Jis


Aktualizováno: 31. 03. 2023